Univerzity v

Zvolene

Univerzity v

Zvolene

Technická univerzita
vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardmi. Univerzita má spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku jedinečné študijné programy s dôrazom na lesníctvo a ekológiu.

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

Stručný prehľad vysokých škôl vo Zvolene

Vo Zvolene je jedna vysoká škola – technická. Je ale veľmi odlišný od tých, na ktoré sme pod týmto názvom zvyknutí.

Kľúčové vlastnosti

Ide o jedinečnú inštitúciu z hľadiska profilu. Štúdium kladie dôraz na prírodu, ale rozširuje sa aj do umeleckých, ekonomických a technických odborov. 

Študenti sa učia tieto vedy:

  • mechanické inžinierstvo;
  • ekológia;
  • strojárstvo atď.

Vzdelávanie na tejto štátnej univerzite je možné v rôznych jazykoch.

Vzdelávacia oblasť je tematicky koncipovaná tak, aby žiaci získali komplexné poznatky, ktoré sú veľmi dôležité pre pochopenie existujúcich environmentálnych problémov. 

Študenti sa dozvedia podrobné informácie o stromoch, o biomase, jej produkcii a odrodách, o fyziologických procesoch, chorobách a ich diagnostike, mechanických vlastnostiach rastlín a pod., a následne sa učia všetky tieto poznatky aplikovať v praxi.

Hlavné špeciality

V závislosti od výberu fakulty sa po štúdiu môžete stať špecialistom alebo bakalárom v:

  • lesnícke podniky;
  • aplikovaná zoológia, poľovníctvo a ekológia lesa;
  • metódy geoinformácií a kartografie v lesnom hospodárstve;
  • vlastnosti spracovania dreva.

Mimochodom, špecialisti na špecifiká spracovania dreva odkazujú nielen na tesárov, ale aj na pomerne dobre zarábajúcich dizajnérov, remeselníkov v drevených konštrukciách, špecialistov na požiarnu bezpečnosť, ako aj ekonómov.

Jednoznačným plusom je, že pri prijatí nie je potrebné robiť skúšky. 

Ak máte znalosť slovenčiny na úrovni B1-B2 (optimálna je druhá možnosť), môžete študovať bez platenia.

Výučba v angličtine je k dispozícii za poplatok. 

Zoznam dokladov nemá zmysel menovať, pretože táto požiadavka sa z roka na rok upravuje.

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00