Bezplatné vzdelanie
na Slovensku

  Vstup bez
skúšky a ZNO

  Študovať
slovenský jazyk

  Plná podpora
podľa návrhu

  Prijatie bez skúšok a ZNO

  Štúdium slovenského jazyka

  Plná podpora registrácie

Prečo sa to oplatí?
študovať na Slovensku?

Bezplatné vzdelanie
v slovenčine
pre každého

Získanie povolenia na pobyt
S právom na oficiálne zamestnanie počas štúdia na vysokej škole

Žiadne prijímacie skúšky
na väčšine univerzít

Možnosť štipendia
od 400 do 2 000 EUR ročne

Erasmus+ / Práca a cestovanie
možnosť zúčastniť sa
medzinárodných programov

Európsky diplom
ktorý je uznávaný po celom svete,
po ukončení školenia

Právo na bezplatné cestovanie
pre študentov na určité typy
dopravu, ktorá vám umožňuje slobodne
cestovať po Európe

Moderné vyučovacie metódy
Inovatívne materiálovo
technická základňa a moderná
študentské domovy

Jednoduchá adaptácia študentov v krajine
z dôvodu podobnosti mentality
a kultúry

Prečo sa to oplatí?
študovať na Slovensku?

Bezplatné vzdelanie
v slovenčine
pre každého

Získanie povolenia na pobyt
S právom na oficiálne zamestnanie počas štúdia na vysokej škole

Žiadne prijímacie skúšky
na väčšine univerzít

Možnosť štipendia
od 400 do 2 000 EUR ročne

Erasmus+ / Práca a cestovanie
možnosť zúčastniť sa
medzinárodných programov

Európsky diplom
ktorý je uznávaný po celom svete,
po ukončení školenia

Moderné vyučovacie metódy
Inovatívne materiálovo
technická základňa a moderná
študentské domovy

Jednoduchá adaptácia študentov v krajine
z dôvodu podobnosti mentality
a kultúry

Právo na bezplatné cestovanie
pre študentov na určité typy
dopravu, ktorá vám umožňuje slobodne
cestovať po Európe

Prečo sa to oplatí?
študovať na Slovensku?

Upraviť obsah

Bezplatné vzdelanie po slovensky pre každého

Upraviť obsah

Získanie povolenia na pobyt
S právom na oficiálne zamestnanie počas štúdia na vysokej škole

Upraviť obsah

Žiadne prijímacie skúšky
na väčšine univerzít

Upraviť obsah

Možnosť štipendia
od 400 do 2 000 EUR ročne

Upraviť obsah

Erasmus+ / Práca a cestovanie
možnosť zúčastniť sa
medzinárodných programov

Upraviť obsah

Európsky diplom
ktorý je uznávaný po celom svete,
po ukončení školenia

Upraviť obsah

Právo na bezplatné cestovanie
pre študentov na určité typy
dopravu, ktorá vám umožňuje slobodne
cestovať po Európe

Upraviť obsah

Moderné vyučovacie metódy
Inovatívne materiálovo
technická základňa a moderná
študentské domovy

Upraviť obsah

Jednoduchá adaptácia študentov v krajine
z dôvodu podobnosti mentality
a kultúry

O našom agentúra

Sme slovenská agentúra so sídlom v Košiciach.

Slovensko, Košice, Letná 27

Pomáhame študentom prihlásiť sa do vzdelávacej inštitúcie na Slovensku na požadovaný študijný program a vyplniť všetky dokumenty!

Organizujeme úvodnú kampaň

Aby mal študent čo najväčšie šance na prijatie a mohol študovať vo vybranom odbore.

Pomôžeme vám naučiť sa po slovensky

Taktiež vám pomôžeme v tom, aby študent mohol úspešne študovať, pretože spolupracujeme so školou, ktorá vyučuje slovenský jazyk, čo vám umožňuje absolvovať kurzy slovenského jazyka v predstihu a byť pripravený na akademický rok!

Prečo si  vybrať práve nás?

Individuálny prístup a bezplatné konzultácie

Flexibilný platobný systém prijímacie služby a jazykové kurzy

Garantujeme to, že  každý má možnosť ísť na univerzitu

Vykonávame bezplatné skúšobné lekcie v slovenskom jazyku

Náš tím vždy v kontakte s rodičmi a žiakmi

Možno spolupráce
s nami aj na diaľku

Poskytujeme bezplatné kariérové poradenstvo s certifikovaným špecialistom

Nepretržitá konzultačná podpora počas štúdia a pobytu na Slovensku.

Plná podpora pri prijatí, vrátane pomoci pri otvorení bankového účtu a získaní povolenia na pobyt

Priame kontakty so všetkými univerzitami Kontrolujeme správnosť a včasnosť vyhotovenia potrebných dokumentov

Prehrať video

Váš tím

My sme vaším tímom, pretože pracujeme
pre váš úspech

Boris Janíček
Riaditeľ spoločnosti

Silvia
Predprofesionálny učiteľ
slovenský jazyk

Marina Podgornaya
Manažér smeru
vzdelanie a zamestnanosť

Iryna Titarenko
manažérka

Alexandra Andrianová
manažérka

Upraviť obsah

Boris Janíček
Riaditeľ spoločnosti

Upraviť obsah

Silvia
Predprofesionálny učiteľ
slovenský jazyk

Upraviť obsah

Marina Podgornaya
Manažér smeru
vzdelanie a zamestnanosť

Upraviť obsah

Iryna Titarenko
manažérka

Upraviť obsah

Alexandra Andrianová
manažérka

Často
kladené
otázky

Môžu občania iných krajín študovať na Slovensku zadarmo?

Áno, môžu! Občania takmer akejkoľvek krajiny môžu slobodne vstúpiť a bezplatne študovať na univerzitách v krajinách Vyšehradskej štvorky, ktorej je Slovensko členom. Základom toho je aj zákon o vysokých školách SR, ktorý umožňuje študentom ovládajúcim slovenský jazyk študovať na verejných vysokých školách v krajine ZADARMO.

Musím absolvovať prijímacie skúšky na slovenské vysoké školy?

Vedenie fakulty samostatne rozhoduje o tom, či sa budú konať prijímacie skúšky na jednotlivé odbory. Momentálne požaduje väčšina fakúlt
osvedčenie o jazyku
minimálne B1. Výnimkou môžu byť najprestížnejšie odbory: lekár, zubár, odbory súvisiace s výpočtovou technikou, ako aj psychológia a právo.

Dá sa na Slovensku začať študovať aj bez znalosti jazyka?

Niektoré fakulty v súčasnosti nepožadujú pri prijímaní doklad o ovládaní slovenského jazyka, napríklad certifikát alebo zloženie skúšky. Jazyková príprava je však nevyhnutná pred začatím školy, keďže od prvých hodín sa budete učiť v slovenčine. S kvalitou vašej prípravy v slovenskom jazyku pred školským rokom sa ľahšie začleníte do vzdelávacieho procesu a urobíte všetko potrebné pre to, aby ste úspešne absolvovali štúdium.

Nenašli ste odpoveď?

Užitočné články

Školstvo na Slovensku: najdôležitejšie informácie pre študentov

Štúdium na Slovensku je zárukou úspešnej budúcnosti, je to istá investícia, ktorá určite prinesie svoje ovocie. V prvom rade hovoríme o európskom diplome, s ktorým už môžete ísť pracovať do takmer každej krajiny sveta. Poskytuje tiež kvalitné znalosti a vynikajúce praktické školenia. Bezplatné školstvo na Slovensku je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú získať európske vzdelanie, no majú na to minimálny štartovací kapitál.

Štúdium na Slovensku a jeho hlavné výhody

Od roku 2004 je Slovensko členom Európskej únie, takže vzdelanie získané v krajine uznáva celá Európa.

Vzdelávacie programy sú prispôsobené bolonskému hodnotiacemu systému. Prijímanie sa vykonáva bez skúšok. Stačí prejsť niekoľkými vstupnými testami a mať dostatočné skóre v certifikáte.

Čítaj viac

Vzdelanie na Slovensku: výhody

Štúdium je bezplatné (za predpokladu, že ovládate slovenský jazyk).

Vzdelávanie spĺňa medzinárodné a európske štandardy. V iných krajinách si diplomy nevyžadujú potvrdenie, čo sa v zamestnaní považuje za jednoznačnú výhodu.

Vzdelanie na Slovensku: výhody. 

Na väčšinu fakúlt na Slovensku sa dá zapísať aj bez absolvovania prijímacích skúšok. Zahraničným študentom na to stačí apostilovať doklady o absolvovaní stredoškolského vzdelania, ako aj potvrdenie o absolvovaní vzdelávacích kurzov, ktorých programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR.

Bezplatné vzdelávanie na Slovensku umožňuje nielen vyhnúť sa výdavkom, ale aj privyrobiť si. Študenti majú plné právo oficiálne si privyrábať. Príjem viac ako pokrýva návštevy rôznych podujatí a dokonca aj cestovanie.

Študenti majú možnosť nastaviť si vlastný študijný plán. Mnohí študenti študujú len tri dni a zároveň buď pracujú, alebo sa zúčastňujú doplnkových programov.

Väčšina vysokých škôl dodržiava voľné formy komunikácie a individuálny prístup.

Prečo práve Slovensko?

Medzi výhody štúdia v krajine je dôležité zaradiť učenie sa cudzích jazykov v praxi. A nehovoríme len o angličtine: veľmi žiadaná je aj španielčina, nemčina, čínština atď. 

Ruština a ukrajinčina sú podobné ako slovenčina. Dokonca viac ako s češtinou a poľštinou.

Tradície a mentalita sa príliš nelíšia, takže z hľadiska integrácie do spoločnosti neexistujú prakticky žiadne problémy, medzi miestnymi sa rýchlo objavia priatelia.

Všimnime si aj dobré štipendium. Jeho výška sa pohybuje od 250 do 1000 eur a závisí od Národného štipendijného programu Slovenska. Je určený na podporu vysokoškolských a postgraduálnych študentov, učiteľov a výskumníkov.

Okrem toho existujú aj doplnkové štipendijné programy, ale je lepšie sa s nimi zoznámiť priamo na vybranej univerzite. V každom prípade, čím vyšší akademický výkon, tým vyššie bude štipendium.

Najlepším a najspoľahlivejším spôsobom, ako sa oficiálne prisťahovať do Európskej únie, je získať diplom na Slovensku. Pre tých, ktorí sa obávajú o bezpečnosť, podotýkame, že kriminalita je tu najnižšia z európskych krajín.

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00