Univerzity v

Trnave

Univerzity v

Trnave

Trnavský
univerzite

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorá patrí medzi desať najlepších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy v odboroch filozofia, sociológia, pedagogika, právo, zdravotníctvo, teológia a iné humanitné vedy.

Univerzita sv. Kirill
a Metoda

Univerzita sv. Cyrila a Metoda je v súčasnosti jednou z najlepších univerzít na Slovensku, ktorá umožňuje zahraničným študentom študovať odbory ako pedagogika, filozofia, umenie, médiá, marketingová komunikácia, prírodné a exaktné vedy...

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

Stručný prehľad vysokých škôl v Trnave

V Trnave sú v súčasnosti dve vysoké školy. Každý z nich má svoje vlastné charakteristiky a pozitívne vlastnosti. Charakteristiky každého z nich si môžete stručne preštudovať ďalej v materiáli.

Cyrila a Metoda

Táto univerzita je dnes jednou z najpopulárnejších a najlepších na Slovensku. 

Študenti z rôznych krajín v ňom študujú:

 • MASOVÉ MÉDIÁ.
 • Komunikácia a marketing.
 • Exaktné a prírodné vedy.
 • Umenie a filozofia.
 • Pedagogika.

 

Univerzita kvalitatívne plní hlavnú úlohu svojej existencie - vychováva vynikajúcich odborníkov, ktorí následne prispievajú k rozvoju vedy, kultúry a vzdelávania. A to nielen v kontexte Slovenska, ale konkrétne v meradle Európy a sveta.

Magisterské, bakalárske alebo doktorandské štúdium môžete študovať zadarmo, no na to potrebujete vedieť jazyk.

Veľa fakúlt prijímam bez skúšok.

Univerzita má tieto fakulty:

 • Filozofia.
 • Prírodné vedy.
 • Spoločenské vedy.
 • MASOVÉ MÉDIÁ.
 • Zvládanie.
 • Zdravotná starostlivosť.

 

Trnavská univerzita 

Táto univerzita je zaradená do top 10 na Slovensku. Študentom sa ponúkajú humanitné programy, filozofia, zdravotníctvo, právo, pedagogika, právna veda, teológia atď.

Inštitúcia sa stala populárnou najmä vďaka hvezdárni, univerzitným záhradám a knižnici, ktoré vytvoril rektor.

Pre študentov z niektorých krajín je školenie bezplatné. Ale len po slovensky. Mnohé fakulty prijímajú študentov úplne bez skúšok, ale tiež len pod podmienkou znalosti slovenčiny. 

Na základe tejto inštitúcie vzniklo unikátne Centrum informačných technológií, ktoré podporuje činnosť procesu realizácie aktivít súvisiacich s informačnými a komunikačnými technológiami. 

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00