univerzity

Banská Bystrica

univerzity

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela je členom Európskej asociácie univerzít, ktorá ponúka klasické európske vzdelávanie na všetkých troch stupňoch štúdia v odboroch pedagogický, sociálny, ekonomický, právny, politický, humanitné a prírodné, medzinárodné vzťahy, ekonómia a matematika.

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

O Univerzite v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica alebo Slovenský Vatikán (nazývaný tak podľa polohy arcibiskupského sídla v meste) je administratívnym centrom Ternovského kraja. Počet obyvateľov približne 70 tisíc.

Univerzita, ktorá sa tu nachádza, je členom Európskej asociácie univerzít a ponúka humanitné, ekonomické, matematické, sociálne a pedagogické vzdelanie. 

Aktívne rozvíja spoločné vzdelávacie a stážové programy s univerzitami v zahraničí. Absolventi preto bez problémov nachádzajú uplatnenie nielen v rámci Slovenska, ale ihneď nachádzajú prácu aj v iných popredných európskych krajinách.

Vyhliadky na novú generáciu

Univerzita víta aktivity vedeckých, umeleckých a pedagogických oblastí. Má aj vlastné výskumné centrá, športové a kultúrne kluby. 

Študenti sa výborne zabávajú vo voľnom čase a počas štúdia získavajú teoretické i praktické poznatky pre budúce pôsobenie v medzinárodných organizáciách. Absolventi inžinierskeho a bakalárskeho štúdia sú veľmi žiadaní v oblastiach štátnej správy, cestovného ruchu, financií, manažmentu, verejnej ekonomiky a pod.

Nakoniec poznamenávame, že univerzita pracuje výlučne na inovatívnych programoch, najmä preto, že je dosť mladá. 

Akreditácia bola ukončená v roku 2010. 

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00