ZÁKLADNÝ ONLINE kurz 2024

skupiny: od 6 do 12 osôb

Objem: 160 akademikov. hodiny

úroveň: A1 + A2. Minimálna základná úroveň, ktorá postačuje na štúdium na vysokej škole. 

cena: 850 eur alebo 5,30 eur/hodina vyučovacej hodiny

Získanie bezplatného vzdelania na vysokých školách na Slovensku si vyžaduje znalosť slovenského jazyka. Prijatie na základe skúseností nie je nijak zvlášť náročné, náročnosť však spočíva v udržaní a úspešnom ukončení štúdia. V tejto súvislosti vám ponúkame učebné osnovy jazykových kurzov v slovenskej jazykovej škole „Holiday In Slovakia“, špeciálne navrhnuté pre budúcich študentov.

Tieto kurzy sú dostupné v online formáte, vďaka čomu sú výbornou voľbou pre tých, ktorí v lete neplánujú alebo nemôžu cestovať, no chcú sa zapísať na slovenskú univerzitu.

Kurz „Basic“ je ideálnou príležitosťou na rýchle zvládnutie jazyka od nuly až po úroveň A2. Výberom tejto možnosti prípravy študent získa základné znalosti slovenského jazyka, ktoré mu umožnia úspešné štúdium v slovenskej vzdelávacej inštitúcii na získanie vzdelania.

Prečo si vybrať
jazykové kurzy na Slovensku?

Profesionálna slovenčina
lektori, rodení hovorcovia

Jazyk
streda

Mäkká aklimatizácia
v inej krajine

Zvyknúť si na každodenný život
nezávislosť

Registrácia povolenia na pobyt
prebieha v rovnakom čase
a my s tým pomáhame

Po absolvovaní kurzu
študenti dostávajú
certifikáty

Profesionálna slovenčina
lektori, rodení hovorcovia

Jazyk
streda

Mäkká aklimatizácia
v inej krajine

Zvyknúť si na každodenný život
nezávislosť

Registrácia povolenia na pobyt
prebieha v rovnakom čase
a my s tým pomáhame

Po absolvovaní kurzu
študenti dostávajú
certifikáty

Čo je súčasťou balenia?

Jazykový kurz 2 mesiace Online – 160 akademických hodín;

  • pohodlná online vzdelávacia platforma;
  • domáca úloha, ktorú lektor kontroluje a opravuje chyby spolu so študentmi;
  • hodiny sú zaujímavé, interaktívne, využívajú sa moderné vyučovacie metódy;
  • lektor zabezpečuje všetky potrebné učebné materiály;
  • k dispozícii je chat, kde môžete vždy klásť otázky lektorovi a spolužiakom;
  • pohodlný rozvrh.

Tento balík je vhodný pre:

pre tých, ktorí sú momentálne v 10. ročníku a plánujú sa zapísať budúci rok;

pre tých, ktorí končia 11. ročník a plánujú sa tento rok zapísať;

pre tých, ktorí už štúdium ukončili skôr a plánujú sa zapísať na bakalárske a magisterské programy.

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00