Prešovská univerzita

O vzdelávacej inštitúcii

Prešovská univerzita ponúka širokú škálu jedinečných študijných programov nielen pre domácich študentov, ale aj pre zahraničných. Univerzita poskytuje programy, ktoré zahŕňajú: vzdelávanie, humanitné a sociálne vedy, mediálnu komunikáciu, ekonomiku a manažment, medicínu a zdravotníctvo a ďalšie akademické disciplíny. Okrem klasickej výučby sa využívajú inovatívne metódy výučby a učenia. Na vysokú školu na väčšinu odborov môžete nastúpiť bez prijímacích skúšok s podmienkou štúdia v slovenskom jazyku. 

Študenti môžu pokračovať v štúdiu aj v zahraničí, napríklad v rámci programu Erasmus +. Na univerzite vás čaká rušný študentský život, pretože univerzita sa neustále zapája do umeleckej, literárnej a dramatickej činnosti.

Zoznam fakúlt

Pedagogickej fakulty

Pedagogická fakulta je jedinou fakultou na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na prípravu pedagógov, učiteľov základných a stredných škôl. Fakulta sa etablovala aj v medzinárodnom kontexte, má uzatvorené bilaterálne zmluvy s medzinárodnými inštitúciami a realizuje programy ERASMUS+ a CEEPUS. V rámci voľnočasových aktivít majú študenti možnosť zapojiť sa do umeleckých a kultúrnych aktivít fakulty.

Bakalár

– Predškolská a elementárna pedagogika

– Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálnych porúch

– Špeciálna pedagogika

majster

– Vyučovanie primárneho vzdelávania

– Špeciálna pedagogika

– Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálnych porúch

Doktorandské štúdium

– Predškolská a elementárna pedagogika

– Špeciálna pedagogika

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Prijatie bez prijímacích skúšok.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky prijímané do 31.5.2024 stojí - 50 eur

fakulta
zdravie

Lekárska fakulta v Prešove počas svojej existencie vyrástla na najlepšiu vysokú školu na Slovensku i v zahraničí a je považovaná aj za významnú vzdelávaciu inštitúciu v oblasti lekárskych vied. Medzi hlavné ciele fakulty patrí poskytovanie kvalitného vzdelávania budúcich lekárov, zavádzanie nových a moderných metód výučby a neustále skvalitňovanie vzdelávacieho procesu. 

Bakalár

— Ošetrovateľstvo

— Dentálna hygiena

— Pôrodníctvo

— Fyzioterapia

— Zubné lekárstvo

- Pohotovosť

— Laboratórne testovacie metódy v zdravotníctve

— Rádiologická technológia

majster

— Ošetrovateľstvo

— Fyzioterapia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Skúšky:

– Pre všetky odbornosti: písomný test z anatómie

– Doplnkové skúšky: odbor „Laboratórne testovacie metódy v zdravotníctve“ test z chémie, „Rádiologická technika“ test z fyziky, „Urgentná zdravotná starostlivosť“ a „Fyzioterapia“ test fyzických schopností, „Dentálna hygiena“ test zo základov prevencie a hygieny a motorické skúšky zručnosti

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 30 eur

Fakulta humanitných vied
a prírodné vedy

Fakulta je obľúbená medzi zahraničnými študentmi, pretože poskytuje širokú škálu študijných programov v oblasti humanitných a prírodných vied. Zvláštnosťou fakulty je pestré štúdium cudzích jazykov a kombinovaná výučba predmetov.

BAKALÁRSKY TITUL

– Biológia

– Ekológia

– Geografia a aplikovaná geoinformatika

Vyučovacie predmety v kombinácii:

– Biológia a anglický jazyk a literatúra

– Biológia a história

– Biológia a estetika

– Biológia a francúzsky jazyk a literatúra

– Biológia a fyzika

– Biológia a geografia

– Biológia a hudobné umenie

– Biológia a nemecký jazyk a literatúra

– Biológia a pedagogika

– Biológia a ruský jazyk a literatúra

– Biológia a slovenský jazyk a literatúra

– Biológia a technológia

– Biológia a ukrajinský jazyk a literatúra

– Biológia a výchova k občianstvu

– Biológia a výtvarné umenie

– Fyzika a anglický jazyk a literatúra

– Fyzika a história

- Fyzika a estetika

– Fyzika a francúzsky jazyk a literatúra

– fyzika a geografia

– Fyzika a hudobné umenie

– Fyzika a nemecký jazyk a literatúra

– Fyzika a pedagogika

– Fyzika a ruský jazyk a literatúra

– Fyzika a slovenský jazyk a literatúra

– Fyzika a technika

– Fyzika a ukrajinský jazyk a literatúra

– Fyzika a výchova k občianstvu

– Fyzika a výtvarné umenie

– Geografia a anglický jazyk a literatúra

– Geografia a história

– Geografia a estetika

– Geografia a francúzsky jazyk a literatúra

– Geografia a hudobné umenie

– Geografia a nemecký jazyk a literatúra

– Geografia a pedagogika

– Geografia a ruský jazyk a literatúra

– Geografia a slovenský jazyk a literatúra

– Geografia a technika

– Geografia a ukrajinský jazyk a literatúra

– Geografia a výchova k občianstvu

– Geografia a výtvarné umenie

– Pedagogika a anglický jazyk a literatúra

– Pedagogika a história

– Pedagogika a estetika

– Pedagogika a francúzsky jazyk a literatúra

– Pedagogika a hudobné umenie

– Pedagogika a nemecký jazyk a literatúra

– Pedagogika a ruský jazyk a literatúra

– Pedagogika a slovenský jazyk a literatúra

– Pedagogika a technika

– Pedagogika a ukrajinský jazyk a literatúra

– Pedagogika a výchova k občianstvu

– Pedagogika a výtvarné umenie

– Technika a anglický jazyk a literatúra

– Technológia a história

- Technika a estetika

– Technika a francúzsky jazyk a literatúra

– Technológia a hudobné umenie

– Technika a nemecký jazyk a literatúra

– Technika a ruský jazyk a literatúra

– Technika a slovenský jazyk a literatúra

– Technika a ukrajinský jazyk a literatúra

– Výchova k technológiám a občianstvu

– Technológia a výtvarné umenie

– Telesná výchova a biológia

– Telesná výchova a fyzika

– Telesná výchova a geografia

– Telesná výchova a pedagogika

– Telesná výchova a technika

– rusínsky jazyk a literatúra a biológia

– Rusínsky jazyk a literatúra a fyzika

– rusínsky jazyk a literatúra a geografia

– Rusínsky jazyk a literatúra a Pedagogika

– Rusínsky jazyk, literatúra a technika

– maďarský jazyk a literatúra a biológia

– maďarský jazyk a literatúra a fyzika

– maďarský jazyk a literatúra a geografia

– maďarský jazyk a literatúra a pedagogika

– maďarský jazyk a literatúra a technika

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a biológia

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a fyzika

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a geografia

– Rómsky jazyk, literatúra a reálie a Pedagogika

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a technológie

MAGISTERSKÝ PROGRAM

– Biológia

– Ekológia

– Geografia a aplikovaná geoinformatika

Vyučovacie predmety v kombinácii:

– Biológia a anglický jazyk a literatúra

– Biológia a história

– Biológia a estetika

– Biológia a francúzsky jazyk a literatúra

– Biológia a fyzika

– Biológia a geografia

– Biológia a hudobné umenie

– Biológia a nemecký jazyk a literatúra

– Biológia a pedagogika

– Biológia a ruský jazyk a literatúra

– Biológia a slovenský jazyk a literatúra

– Biológia a technológia

– Biológia a ukrajinský jazyk a literatúra

– Biológia a výchova k občianstvu

– Biológia a výtvarné umenie

– Fyzika a anglický jazyk a literatúra

– Fyzika a história

- Fyzika a estetika

– Fyzika a francúzsky jazyk a literatúra

– fyzika a geografia

– Fyzika a hudobné umenie

– Fyzika a nemecký jazyk a literatúra

– Fyzika a pedagogika

– Fyzika a ruský jazyk a literatúra

– Fyzika a slovenský jazyk a literatúra

– Fyzika a technika

– Fyzika a ukrajinský jazyk a literatúra

– Fyzika a výchova k občianstvu

– Fyzika a výtvarné umenie

– Geografia a anglický jazyk a literatúra

– Geografia a história

– Geografia a estetika

– Geografia a francúzsky jazyk a literatúra

– Geografia a hudobné umenie

– Geografia a nemecký jazyk a literatúra

– Geografia a pedagogika

– Geografia a ruský jazyk a literatúra

– Geografia a slovenský jazyk a literatúra

– Geografia a technika

– Geografia a ukrajinský jazyk a literatúra

– Geografia a výchova k občianstvu

– Geografia a výtvarné umenie

– Pedagogika a anglický jazyk a literatúra

– Pedagogika a história

– Pedagogika a estetika

– Pedagogika a francúzsky jazyk a literatúra

– Pedagogika a hudobné umenie

– Pedagogika a nemecký jazyk a literatúra

– Pedagogika a ruský jazyk a literatúra

– Pedagogika a slovenský jazyk a literatúra

– Pedagogika a technika

– Pedagogika a ukrajinský jazyk a literatúra

– Pedagogika a výchova k občianstvu

– Pedagogika a výtvarné umenie

– Technika a anglický jazyk a literatúra

– Technológia a história

- Technika a estetika

– Technika a francúzsky jazyk a literatúra

– Technológia a hudobné umenie

– Technika a nemecký jazyk a literatúra

– Technika a ruský jazyk a literatúra

– Technika a slovenský jazyk a literatúra

– Technika a ukrajinský jazyk a literatúra

– Výchova k technológiám a občianstvu

– Technológia a výtvarné umenie

– Telesná výchova a biológia

– Telesná výchova a fyzika

– Telesná výchova a geografia

– Telesná výchova a pedagogika

– Telesná výchova a technika

– rusínsky jazyk a literatúra a biológia

– Rusínsky jazyk a literatúra a fyzika

– rusínsky jazyk a literatúra a geografia

– Rusínsky jazyk a literatúra a Pedagogika

– Rusínsky jazyk, literatúra a technika

– maďarský jazyk a literatúra a biológia

– maďarský jazyk a literatúra a fyzika

– maďarský jazyk a literatúra a geografia

– maďarský jazyk a literatúra a pedagogika

– maďarský jazyk a literatúra a technika

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a biológia

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a fyzika

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a geografia

– Rómsky jazyk, literatúra a reálie a Pedagogika

– rómsky jazyk, literatúra a reálie a technológie

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijatie bez prijímacích skúšok*.

*Pre špecializáciu „Učiteľstvo hudobného umenia“ a „Učiteľstvo výtvarného umenia“ sa koná prijímacia talentová skúška.

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

filozofickej fakulty

V poslednom období sa fakulta stáva úspešne rozvíjajúcou sa výskumnou inštitúciou. Počas svojej existencie fakulta vychovala niekoľko generácií odborníkov, pedagógov, vedcov a sociálnych pracovníkov. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti pedagogických vied v rôznych kombináciách a odboroch zameraných na humanitné vedy. Fakulta ponúka aj špecializované kurzy pre tlmočníkov a prekladateľov.

Bakalár

– anglický jazyk a anglicky hovoriaca kultúra

– Archivácia

- Estetika

- Etika

– Etika – sociálna práca

– Filozofia

- Príbeh

– Jazykové a komunikačné štúdiá

– Mediálny výskum

- Politická veda

- Psychológia

– rusistika

- Sociálna práca

– Stredoeurópske štúdiá

Kombinované školiace programy pre preklad a tlmočenie:

– anglický jazyk a kultúra

– francúzsky jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra

- ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra

– ukrajinský jazyk a kultúra

Príprava učiteľov (predmety uvedené nižšie v rôznych kombináciách):

- anglický jazyk a literatúra

– francúzsky jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra

– ukrajinský jazyk a literatúra

- Príbeh

- Estetika

- Hudobné umenie

– Výchova k občianstvu

- čl

majster

– anglický jazyk a anglicky hovoriaca kultúra

– Archivácia

- Estetika

- Etika

– Etika – sociálna práca

– Filozofia

- Príbeh

– Mediálny výskum

- Politická veda

- Psychológia

– rusistika

- Sociálna práca

– Stredoeurópske štúdiá

Kombinované školiace programy pre preklad a tlmočenie:

– anglický jazyk a kultúra

– francúzsky jazyk a kultúra

– nemecký jazyk a kultúra

- ruský jazyk a kultúra

– slovenský jazyk a kultúra

– ukrajinský jazyk a kultúra

Príprava učiteľov (predmety uvedené nižšie v rôznych kombináciách):

- anglický jazyk a literatúra

– francúzsky jazyk a literatúra

– nemecký jazyk a literatúra

- ruský jazyk a literatúra

– slovenský jazyk a literatúra

– ukrajinský jazyk a literatúra

- Príbeh

- Estetika

- Hudobné umenie

– Výchova k občianstvu

- čl

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímanie bez prijímacích skúšok*

*Na študijné odbory hudobné umenie, vizuálne umenie a mediálne štúdiá sa vyžaduje prijímacia talentová skúška.

Pri prihláške na odbory súvisiace s anglickým jazykom musí byť minimálna úroveň B2 SERR.

Pri zadávaní každej špecializácie sa budú brať do úvahy známky z určitých predmetov.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Fakulta manažmentu
a ekonomika

Fakulta je dlhodobo jednou z najväčších fakúlt Prešovskej univerzity a ekonomických fakúlt na Slovensku. Fakulta manažmentu a ekonomiky je lídrom univerzity vo výskumných aktivitách v oblasti ekonomiky a manažmentu v regióne. Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijných programoch manažmentu, ekonomiky, obchodu, marketingu a cestovného ruchu.

Bakalár

- manažment (manažment)

— Cestovný ruch, hotely a letoviská

— Obchodný manažment a marketing

majster

- manažment (manažment)

Doktorandské štúdium

- manažment (manažment)

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Pri prijatí na štúdium sa vykoná ústna a písomná skúška zo slovenského jazyka, aby sa overila spôsobilosť študenta študovať na fakulte.

Ďalšie body pri prijatí je možné získať za absolvovanie jednotnej štátnej skúšky z matematiky a cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina).

Spolu s prihláškou musíte poslať aj motivačný list.

Termíny prihlášok*

Bakalárske štúdium - prihlášky prijímané do 31.03., cena - 20 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 31.03.2024, cena - 20 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 31.5.2024, cena - 20 eur

Fakulta športu

Fakulta športu v meste Prešov vychováva a vychováva úspešných športovcov, trénerov a učiteľov telesnej výchovy. Počas štúdia sa študenti zúčastňujú mnohých súťaží po celom svete. Absolventi si po skončení úspešne budujú športovú kariéru nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Bakalár

— Vyučovanie telesnej výchovy

— Vyučovanie telesnej výchovy v kombinácii

- Šport a zdravie

— Špeciálna fyzická príprava v orgánoch činných v trestnom konaní

majster

— Vyučovanie telesnej výchovy

— Vyučovanie telesnej výchovy v kombinácii

— Športom pre zdravie

Doktorandské štúdium

— Športová edukológia

Úvodná kampaň

Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.

Skúšky:

- Praktická skúška fyzickej zdatnosti

Termíny prihlášok

Bakalárske štúdium - prihlášky sa prijímajú do 29.02.2024 (1.kolo), do 25.7.2024 (2.kolo), cena - 30 eur

Magisterské štúdium - prihlášky prijímané do 30.4.2024 stojí - 30 eur

Doktorandské štúdium - prihlášky sa prijímajú do 6.10.2024, cena - 50 eur

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00