univerzity

Slovensko

Obsah

Žilina

Košice

Prešov

Ružomberok

Trnava

Trenčín

univerzity

Slovensko

Vysoké školy v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita vychádza z klasických tradícií vzdelávania v oblasti medicíny.

Táto verejná vysoká škola je neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej štátnej polikliniky, rôznych nemocníc a iných ústavov verejného zdravotníctva, kde študenti absolvujú prax a pedagógovia sú najmä praktizujúci lekári.

Slovenská technická univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave je moderná, výskumná a vzdelávacia inštitúcia. STU Bratislava ponúka technické vzdelávanie pre študentov z rôznych krajín SNŠ. Univerzita je známa výskumom v oblasti prírodných a počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Univerzita Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave je modernou európskou univerzitou, jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa pravidelne umiestňuje medzi top najlepšími univerzitami sveta. UC ponúka širokú škálu špecialít od medicíny po humanitné a spoločenské vedy, od prírodných vied, matematiky až po teológiu.

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave je jednou z najlepších univerzít na svete so zameraním na programy ekonomického vzdelávania, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné ekonomické a manažérske vzdelanie naprieč všetkými študijnými programami.

Univerzity v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela je členom Európskej asociácie univerzít, ktorá ponúka klasické európske vzdelávanie na všetkých troch stupňoch štúdia v odboroch pedagogický, sociálny, ekonomický, právny, politický, humanitné a prírodné, medzinárodné vzťahy, ekonómia a matematika.

Univerzity v Žiline

Žilinská univerzita

Štátna vysoká škola v Žiline je podľa rebríčka za posledné roky na čestnom štvrtom mieste v rebríčku najlepších univerzít na Slovensku. V rámci vysokoškolských programov študenti študujú technické aj humanitné vedy. 

Vysoké školy vo Zvolene

Technická univerzita
vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v súlade s európskymi štandardmi. Univerzita má spomedzi všetkých vysokých škôl na Slovensku jedinečné študijné programy s dôrazom na lesníctvo a ekológiu.

Vysoké školy v Nitre

slovenský
poľnohospodárske
univerzite

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je popredná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivý vedecký výskum v smerovaní slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Univerzita Konštantína Filozofa

Univerzita pomenovaná po Konštantína Filozofa v Nitre spĺňa štandardy modernej európskej univerzity, na ktorej sa realizujú vedecké úspechy. Univerzita patrí podľa svetového rebríčka medzi desať najlepších univerzít na Slovensku. Univerzita poskytuje široký výber vzdelávacích programov na všetkých troch stupňoch štúdia.

Univerzity v Košiciach

Technická
Univerzita TUKE

Technická univerzita v Košiciach je na 2. mieste medzi najlepšími univerzitami na Slovensku. TUKE ponúka široké spektrum technických odborov, vrátane Leteckej fakulty (jedinej na Slovensku otvorenej pre cudzincov). 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúka vzdelávanie na európskej úrovni, založené na vzdelávacích programoch akreditovaných podľa európskych štandardov.

Paul University
Jozef Šafárik

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach patrí medzi renomované a významné vzdelávacie a vedecké inštitúcie nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európe. V súčasnosti má univerzita také fakulty ako: lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu.

univerzity v Prešove

Prešovského
univerzite

Prešovská univerzita ponúka širokú škálu jedinečných študijných programov nielen pre domácich študentov, ale aj pre zahraničných. Univerzita poskytuje programy, ktoré zahŕňajú: vzdelávanie, humanitné a sociálne vedy, mediálnu komunikáciu, ekonomiku a manažment, medicínu a zdravotníctvo a ďalšie akademické disciplíny. 

Univerzity v Ružomberku

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Katolícka univerzita je mladou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania, za 20 rokov svojej činnosti univerzita vychovala viac ako 33 000 absolventov v dennej a externej forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. KU ponúka študentom možnosť študovať na štyroch fakultách: pedagogickej, filozofickej, teologickej a zdravotníckej.

Vysoké školy v Trnave

Trnavský
univerzite

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorá patrí medzi desať najlepších univerzít na Slovensku. Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské programy v odboroch filozofia, sociológia, pedagogika, právo, zdravotníctvo, teológia a iné humanitné vedy.

Univerzita sv. Kirill
a Metoda

Univerzita sv. Cyrila a Metoda je v súčasnosti jednou z najlepších univerzít na Slovensku, ktorá umožňuje zahraničným študentom študovať odbory ako pedagogika, filozofia, umenie, médiá, marketingová komunikácia, prírodné a exaktné vedy...

univerzity v Trenčíne

univerzite
Alexandra Dubčeka

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi 15 najlepších univerzít na Slovensku. Univerzita ponúka bezplatné vysokoškolské vzdelávanie v slovenskom jazyku pre študentov z Kazachstanu a ďalších krajín SNŠ.

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

Vysoké školy na Slovensku: stručný prehľad vysokých škôl

Štúdium na vysokých školách na Slovensku má množstvo výhod. Nejde len o kvalitné vzdelanie, ale aj o možnosť upraviť si vlastný učebný plán výberom vhodných predmetov. Toto je príležitosť stať sa účastníkom študentských výmenných programov. Poďme si stručne povedať o univerzitách na Slovensku a pouvažujme nad charakteristikami najpopulárnejších inštitúcií. 

Slovenská zdravotnícka univerzita

Vysoké školy na Slovensku sa často držia klasickej tradície vzdelávania a výnimkou nie je ani univerzita zameraná na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Považuje sa za neoddeliteľnú súčasť zdravotníckych zariadení, v ktorých študenti absolvujú prax, keď príde čas. 

Fakulty sú nasledovné:

  • Med Research and Nursing.
  • Zdravotná starostlivosť.
  • Medicína a stomatológia.

 

Na univerzite učia odborníci z praxe. Za účelom implementácie programu ERASMUS (výmena skúseností) sa vytvorili silné väzby s Kazachstanom (Štátna lekárska akadémia v Nur-Sultáne), Talianskom (Universitá Degli Studi di Palermo) atď.

Univerzita Komenského

Technické vzdelávanie je ponúkané študentom z rôznych krajín.

Často sa tu realizuje výskum v oblasti informatiky, stavebníctva a architektúry a rôznych technológií. Výskumní pracovníci sa podieľajú na medzinárodných projektoch na úkor poskytnutých grantov.

Absolventi sú najlepšie platenými zamestnancami vo svojom odbore.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Táto univerzita je jednou z najlepších univerzít na svete. Je akreditovaná AACSB a ako jediná na Slovensku poskytuje komplexné vzdelávanie na všetkých stupňoch vzdelávania. Študenti majú možnosť študovať nielen v Bratislave, ale aj na prestížnych univerzitách prostredníctvom partnerského programu v zahraničí. 

Univerzita Mateja Bela

Mateja Bela je členom Európskej asociácie. To naznačuje, že vzdelávanie v oblasti politiky, humanitných vied, prírodných vied, ekonómie, politiky atď. sa uskutočňuje podľa klasických programov.

Absolventi často absolvujú štúdium nie na samotnej univerzite, ale u jej partnerov v zahraničí (tiež univerzity, po ktorých však hneď odchádzajú pracovať do vybranej krajiny).

Za zmienku tiež stojí:

  • TUKE (Technická univerzita v Košiciach – 1. miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl)
  • UPJŠ (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach – 2. miesto)
  • STU (Slovenská technická univerzita v Bratislave – 3. miesto)  
  • UK (Univerzita Komenského v Bratislave – 4. miesto).
  • UKF (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – 5. miesto).

 

To sú len najobľúbenejšie univerzity na Slovensku dnes. V krajine je stále veľa inštitúcií s kvalitnou prípravou vysokokvalifikovaných, rôznorodých odborníkov.

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00