Univerzity v

Košice

Univerzity v

Košice

Univerzity v Košiciach

Technická
Univerzita TUKE

Technická univerzita v Košiciach je na 2. mieste medzi najlepšími univerzitami na Slovensku. TUKE ponúka široké spektrum technických odborov, vrátane Leteckej fakulty (jedinej na Slovensku otvorenej pre cudzincov). 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúka vzdelávanie na európskej úrovni, založené na vzdelávacích programoch akreditovaných podľa európskych štandardov.

Paul University
Jozef Šafárik

Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach patrí medzi renomované a významné vzdelávacie a vedecké inštitúcie nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európe. V súčasnosti má univerzita také fakulty ako: lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu.

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

Stručný prehľad univerzít v Košiciach

Košice sú druhým najväčším mestom v krajine. Od 12. storočia sa jeho meno spomína v historických prameňoch, známe ako kráľovské sídlo. A teraz je uznávané ako hlavné vzdelávacie a vedecké centrum. Košice sa nachádzajú na veľmi malebnom mieste. Neďaleko sa nachádza pohorie Black Mountain a rieka Gornad. Je veľmi zaujímavé žiť tu, aj keď dočasne, len počas štúdia. 

Konajú sa tu športové súťaže a je tu dostatok architektonických pamiatok, ale viac podrobností o vzdelávacích inštitúciách.

 

Gymnázium v Dnepersku 

Začnime Gymnázium Alejova alebo Gymnázium Dneper. Štúdium je 4-ročné a 8-ročné. Väčšina sa zapisuje do 4-ročného kurzu, pretože program je tu určený pre absolventov stredných škôl (t.j. po 9. ročníku).

8-ročný program zahŕňa štúdium: 

  • angličtina (vylepšená) a akýkoľvek iný cudzí jazyk podľa vášho výberu (nemčina, francúzština); 
  • informatika (rozšírená);
  •  robotika a dokonca hranie sa s Legom (so žiakmi základnej školy);
  • voliteľné predmety;
  • kvalitná príprava špeciálne na prijatie na vybranú univerzitu.

Študenti majú možnosť študovať v kurzoch „Sebaprezentácia a sociálne zručnosti“ alebo „Interaktívne prostredie a programovanie“.

Druhá možnosť poskytuje:

  • Aktívny rozvoj funkčnej gramotnosti.
  • Získanie komunikačných zručností na vysokej úrovni.
  • Rozvíjať schopnosť myslieť logicky, kriticky a vytrvalo.

Zvyk pracovať samostatne aj v tíme.

Prvou možnosťou je získať užitočné zručnosti pri práci s rôznymi údajmi a programami a naučiť sa programovať.

Riaditeľ osobne dohliada na proces prijímania. Ak sú vaše študijné výsledky dobré, vystačíte si len s pohovorom a absolvovaním testu zo slovenčiny. Ak známky na vysvedčení neboli veľmi vysoké, budete si musieť okrem slovenčiny vziať aj matematiku a literatúru.

 

Technická univerzita TUKE

Táto univerzita existuje od roku 1762. Samozrejme, nie v takej podobe ako teraz, ale „základ“ položila práve v naznačenom čase rakúsko-uhorská cisárovná Mária Terézia.

Spočiatku bol zvolený program rôznorodý. Študovali tu bežné predmety, zvláštnosti ťažby rúd a dokonca aj pravidlá výroby a spracovania kovových predmetov. Teraz je program širší. Vedenie TU Košice sa snaží nielen dobre pripraviť študentov. Svoje poslanie vidí vo formovaní udržateľnej a priaznivej budúcnosti, vysokej kvality života pre každého. A snaží sa k tomu prispieť aj kvalitou vzdelávania a výskumnou činnosťou.

Štúdium v Košiciach je veľmi zaujímavé. Toto je skvelá voľba do budúcnosti! 

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00