Zamestnanosť
pre zdravotné sestry

Nájdite si prácu – naštartujte úspešnú kariéru

Nájdite si prácu – začnite
úspešnú kariéru

Slovensko pozýva do práce sestry, ktoré majú pridružené alebo bakalárske vzdelanie v odbore „Sestra“. Slušná úroveň odmeňovania, geografická blízkosť Slovenska a podobnosť jazyka a mentality pomáhajú našim špecialistom rýchlo sa adaptovať v inej krajine a profesionálne sa rozvíjať.

Oficiálne spolupracujeme s nemocnicami po celom Slovensku

Nájsť pre nich zdravotnícky personál – lekárov, sestry, laborantky. Upozorňujeme, že neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky za registráciu, konzultácie a pod. Po prijatí do zamestnania, podpísaní pracovnej zmluvy a získaní povolenia na pobyt nám zamestnávateľ vyplatí províziu.

Budeme s vami
vo všetkých štádiách zamestnania

  pomoc pri papierovaní a nostrifikácii

organizovanie pohovorov s nemocnicami a riešenie všetkých otázok súvisiacich so zamestnaním

pomoc pri príprave na predloženie dokladov na slovenský konzulát na získanie povolenia na prechodný pobyt

Poskytujeme Vám možnosť navštevovať naše kurzy slovenského jazyka pre odborných lekárov

Pomôžeme vám zorganizovať vaše sťahovanie za prácou na Slovensko

aj po vašom zamestnaní sme vždy v kontakte a pripravení vám pomôcť.

Ako získať práca

sestry na Slovensku?

Ak ste lekárske vzdelanie získali mimo Európskej únie, budete musieť potvrdiť svoju kvalifikáciu absolvovaním nostrifikačnej procedúry a nasledujúcich etáp.

Hlavné etapy

Nostrifikácia je uznávanie zahraničných diplomov školského, vyššieho a postgraduálneho odborného vzdelania. Na Slovensku je nostrifikácia diplomu nevyhnutnou podmienkou tak pre zamestnanie v odbore, ako aj pre pokračovanie v štúdiu. O súlade vysokoškolského vzdelávania s normami slovenskej legislatívy rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konanie o preskúmaní dokladov a uznaní dokladu o vzdelaní môže trvať až 90 dní. V prípade potreby má ministerstvo právo vyžiadať si od žiadateľa ďalšie doklady podľa vlastného uváženia.

Čo je potrebné na nostrifikáciu diplomu?

Na nostrifikáciu diplomu stačí pripraviť nižšie uvedené dokumenty a poslať ich na Ministerstvo školstva SR. Sme pripravení pomôcť v tomto procese a vaše dokumenty sa potom zaručene dostanú na správny odbor ministerstva.

 1. List so žiadosťou (vo forme dotazníka). Ide o sprievodný list, ktorý je povinným dokladom pri žiadosti o nostrifikáciu diplomu. Agentúra pripravuje uvedený list.
 2. Dotazník (Je poskytnutý formulár žiadosti). Vyplnené v ruštine. Údaje z dotazníka sa používajú na zostavenie žiadosti.
 3. Kópia vnútorného pasu (všetky strany). NEPOTREBUJETE certifikáciu ani preklad.
 4. Kópia zahraničného biometrického pasu (prvá strana). NEPOTREBUJETE certifikáciu ani preklad.
 5. Notársky overená kópia dokumentov o získaní stredoškolského vzdelania (ukončenie školy/vysokej školy/školy).
 6. Notárom overená kópia diplomu a jeho príloha o získaní lekárskeho vzdelania u APOSTILLE, po ktorej licencovaný preklad do slovenského jazyka. (Najskôr musíte prejsť procesom apostilizácie diplomu a prihlášky, potom si z týchto dokumentov vyhotoviť overené kópie a potom notársky overené kópie preložiť do slovenčiny).

  Pozor: prihláška musí obsahovať zoznam študovaných predmetov, počet hodín v jednotlivých predmetoch a známku.

 7. Oficiálne potvrdenie Ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva, že vysoká škola, ktorá diplom vydala, má licenciu na poskytovanie zdravotníckeho vzdelávania (osvedčenie o akreditácii).
 8. Splnomocnenie pre nášho zamestnanca (na vedenie obchodu a pomoc pri nostrifikácii) – poskytuje sa vzor.
 9. Úhrada servisného poplatku – 100 eur. Ide o oficiálny poplatok Ministerstva školstva SR. Platiť môžete na náš bankový účet bankovým prevodom. 
 10. Platba za odoslanie dokumentov na Slovensko (poštové služby - letecké doručenie). Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom.

Dôležitou podmienkou úspešnej práce na Slovensku je znalosť slovenského jazyka. Pre našich kandidátov zabezpečujeme prípravné kurzy v slovenskom jazyku.

Slovenské kliniky v súčasnosti zaviedli pre uchádzačov dochádzajúcich do práce novú povinnú požiadavku - znalosť slovenského jazyka aspoň na základnej úrovni A1.
 
Slovenský jazyk sa na pohovor zatiaľ nevyžaduje, ale po príchode do práce musíte zamestnávateľovi preukázať, že ste sa na nástup do práce pripravili a jazyk sa začali učiť vopred. Je to nevyhnutné pre rýchlejšiu adaptáciu a schopnosť efektívne komunikovať s kolegami a pacientmi. 
Keď absolvujete pohovor a predložíte konzulátu doklady na povolenie pobytu, nemocnica vám poskytne PRISL'UB NA PRIJATIE - prísľub zamestnania.
Po príchode na Slovensko podpíšete na mieste so zamestnávateľom pracovnú zmluvu. A po príchode má zamestnávateľ právo odmietnuť podpísať pracovnú zmluvu, ak nevidí náležitú úroveň jazykových znalostí.
 
Preto Vám ponúkame školenie v slovenskom jazyku v našich kurzoch špeciálne organizovaných pre našich kandidátov.
– Triedy sa konajú online na našej video platforme;
– Trvanie – 100 akademických hodín (3-krát týždenne po 2 hodiny (každá 60 minút), večer) – to je približne 3 mesiace. Rozvrh je flexibilný a môže sa meniť podľa potrieb účastníkov.
– na kurzoch sa naučíte základy všeobecného slovenského jazyka a všeobecného slovenského medicínskeho jazyka. 

Dôrazne odporúčame, aby ste pri kurzoch venovali náležitú pozornosť učeniu jazyka, nevynechávali hodiny a robili všetko, čo od vás lektor požaduje.

Po nostrifikácii diplomu má sestra právo začať pracovať vo verejných alebo súkromných ambulanciách alebo nemocniciach na Slovensku. V tejto fáze pracujete ako asistent sestry (ako asistent).
Pracovná zmluva je spočiatku na jeden rok práce ako ošetrovateľka. 

Platy začínajú od 650 do 900 eur mesačne v čistom. Ďalšie platby sú možné za:
– večerné zmeny;
- nočné smeny;
- práca cez víkendy;
– práca počas štátnych sviatkov;
- práca nad rámec bežných limitov.

Na to, aby ste mohli začať pracovať ako plnohodnotná Zdravotná sestra, je potrebné, aby ste sa počas prvého roku práce v nemocnici pripravili a zložili skúšky na potvrdenie kvalifikácie a znalosti slovenského jazyka. 

Ak chcete pracovať ako odborný lekár, musíte prejsť fázou potvrdenia svojej skorej špecializácie. Táto etapa je dostupná až po absolvovaní kvalifikačnej skúšky a skúšky zo slovenského jazyka. 

Na uznanie musíte poskytnúť certifikáty a iné dokumenty potvrdzujúce vašu špecializáciu. Je dôležité, aby sa počet rokov školiaceho programu v krajine špecializácie a na Slovensku zhodoval. Špecializáciu je možné získať priamo na Slovensku na odporúčanie zamestnávateľa absolvovaním potrebných skúšok.

V prípade potreby vám zamestnávateľ pomôže s absolvovaním požadovanej praxe, absolvovaním akademických rozdielov a rozvíjaním ďalších vyhliadok na vašu spoluprácu s ním. Po potvrdení špecializácie lekárom alebo sestrou môžu pracovať samostatne ako špecialisti, poberať vyššie mzdy a rozvíjať sa vo svojom odbore.

PO ÚPLNE OBOCH VYŠETRENÍ MÔŽETE BYŤ PRELOŽENÍ NA POZÍCIU SESTRA V NEMOCNICI A ZAČAŤ ZARÁBAŤ PLAT OD 1000 EUR MESAČNE (V ČISTOM BEZ DOPLATKOV).

Keď ste prešli všetkými fázami, plnohodnotný zdravotnícky pracovník na Slovensku

Podobný stránky

Zamestnanosť
pre lekárov

Zamestnanie pre lekárov Nájdite si prácu a naštartujte úspešnú kariéru Voľné pracovné miesta Anesteziológ Rádiológ Brušný chirurg Gynekológ Pediater Dermatológ - Bratislava, 
Pracovné skúsenosti od 5...

Pracovný pomer pre zdravotníckych laborantov na Slovensku

Zamestnanie lekárske laborant Nájdite si prácu a začnite úspešnú kariéru Vzdelanie: ukončené stredné odborné vzdelanie (lekárska vysoká škola) alebo vysokoškolské vzdelanie v špecializácii (zdravotná sestra). Vek: do 45 rokov...

Pracuje ako zdravotná sestra na Slovensku

Zamestnanie zdravotnej sestry na Slovensku je veľmi častým dôvodom imigrácie. Zamestnanie je oficiálne a bez úskalí. Pracujte za jasne stanovených podmienok, ako je to zvykom v európskych krajinách. Platy sú oveľa vyššie v porovnaní s krajinami SNŠ. Má zmysel skúšať. Na uľahčenie rozhodovania sme pripravili informácie ďalej v materiáli.

Práca sestry na Slovensku: hlavné benefity

Oficiálny pracovný pomer na zmluvu minimálne na 2 roky.

Sociálny balíček s ďalšími výhodami.

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!