univerzite
Alexandra Dubčeka

O vzdelávacej inštitúcii

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi 15 najlepších univerzít na Slovensku. Univerzita ponúka bezplatné vysokoškolské vzdelávanie v slovenskom jazyku pre študentov z Kazachstanu a ďalších krajín SNŠ. Univerzita poskytuje vysokokvalitnú odbornú prípravu v mnohých vedných odboroch, medzi ktoré patria: špeciálne technológie, materiálová veda a environmentálny manažment, manažment, regionálna ekonómia, politológia, zdravotníctvo, umenie a dizajn. 

Súčasťou vzdelávania univerzity je aj príprava kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Záujem zahraničných uchádzačov o štúdium každým rokom rastie. Veľkou výhodou je, že si môžete zapísať takmer akýkoľvek odbor bez prijímacích skúšok alebo Jednotnej štátnej skúšky.

Zoznam fakúlt

fakulta
špeciálne technológie

Fakulta ponúka vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch v oblasti strojárstva. Fakulta poskytuje svojim absolventom pracovné príležitosti v celej Európe. Študenti fakulty majú široké možnosti v automobilovom priemysle, s využitím mobilných a špeciálnych technológií si nájdu prácu v oblasti obchodu a služieb. Absolventi sú žiadaní nielen na Slovensku, ale vo svete. Prijímanie na fakultu prebieha bez prijímacích skúšok.

BAKALÁRKA
— Údržba a opravy strojov
— Špeciálne technológie v strojárstve
MAJSTER
— Špeciálne technológie v strojárstve
– Údržba špeciálneho mobilného vybavenia
DOKTORSKÝ KURZ
— Materiály a strojárske technológie
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez skúšok.
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 25 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú 30. júna 2024, cena – 25 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky prijímame 20. júla 2024, cena – 30 eur

Katedra politológie

Na fakulte sa pripravujú nielen politológovia, ale aj špecialisti z oblasti marketingu, reklamy, médií a projektového manažmentu. Absolventi fakulty môžu pracovať v orgánoch štátnej správy, v médiách, v národných a medzinárodných organizáciách. K dispozícii sú školiace programy v angličtine - za poplatok - av slovenčine - zadarmo.

BAKALÁRKA
- Politická veda
MAJSTER
- Politická veda
DOKTORSKÝ KURZ
- Politická veda
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez skúšok.
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 19 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú do 30.06.2024, cena – 19 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 06.09.2024, cena – 19 eur

Fakulta soc
ekonomické vzťahy

Fakulta pripravuje v akreditovaných vzdelávacích programoch odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ako aj ekonomiky a verejnej správy. Okrem akreditovaných vzdelávacích programov v manažmente a vodcovstve si môžete vybrať aj sociológiu, psychológiu a iné humanitné vedy. Hlavnou úlohou fakulty je snaha poskytnúť absolventom teoretické a praktické vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu úspešne sa uplatniť.

BAKALÁRKA
- Verejná správa
— Ľudské zdroje a personálny manažment
MAJSTER
— Ľudské zdroje a personálny manažment
DOKTORSKÝ KURZ
— Ľudské zdroje a personálny manažment
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez skúšok.
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 34 eur
Magisterský stupeň – prihlášky sa prijímajú do 30.4.2024, cena – 34 eur
Doktorandské štúdium – prihlášky sa prijímajú do 7.11.2024, cena – 34 eur

fakulta
priemyselný
technológií

Fakulta školí chemikov, technológov, projektantov – konštruktérov, projektantov. Absolventi fakulty majú široké uplatnenie vo svojom odbore, keďže technické profesie sú na trhu práce veľmi obľúbené a žiadané.

BAKALÁRKA
— Technológia materiálov
— Náuka o materiáloch pomocou PC
MAJSTER
— Technológia materiálov
DOKTORSKÝ KURZ
— Materiály
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Prijatie bez prijímacích skúšok.
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky prijímame do 30.4.2024
Magisterský stupeň – prihlášky prijímame do 30.06.2024
Doktorandské štúdium – prihlášky prijímame do 6.10.2024

fakulta
zdravie

Na fakulte sa školia špecialisti v oblasti verejného zdravotníctva – sestry, fyzioterapeuti, laboranti. Študenti počas štúdia absolvujú obrovské množstvo praktických cvičení, ktoré pomáhajú pripraviť absolventa na samostatnú prácu v liečebných ústavoch, rehabilitačných strediskách, nemocniciach a laboratóriách.

BAKALÁRKA
- Verejné zdravie
– Laboratórne metódy výskumu v zdravotníctve
– Fyzioterapia
– Ošetrovateľstvo
MAJSTER
– Fyzioterapia
– Ošetrovateľstvo
Úvodná kampaň
Hlavnou podmienkou prijatia na 1. stupeň (bakalársky) je prítomnosť úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Lekárske potvrdenie o vhodnosti na školenie vo vybranej špecializácii.
Skúšky:
– Test „Laboratórne výskumné metódy v zdravotníctve“ z biochémie
– Biologický test „Verejné zdravie“ a „Ošetrovateľstvo“.
– „Fyzioterapeutický“ test z biológie a praktická skúška z telesnej prípravy (plávanie, gymnastika, atletika)
Termíny prihlášok
Bakalársky titul – prihlášky prijímame do 14. júla 2024, cena – 60 eur
Magisterský stupeň – prihlášky prijímame do 14. júla 2024, cena – 60 eur 

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Formulár bol úspešne odoslaný!

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00