Súkromné gymnázium, Dneperská

O vzdelávacej inštitúcii

Gymnázium Dneperská je súkromná stredoškolská vzdelávacia inštitúcia so špecializáciou na programovanie a informatiku s intenzívnou výučbou cudzích jazykov a matematiky. Gymnázium sa zúčastňuje medzinárodných súťaží a projektov, spolupracuje aj s mnohými univerzitami. Zamestnáva iba kvalifikovaných učiteľov, ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú inovatívne technológie.  

Škola je považovaná za školu rodinného typu, ku každému žiakovi pristupuje individuálne. Hlavnou výhodou gymnázia je možnosť pokračovať v štúdiu v zahraničí s ďalším zamestnaním.

Vzdelávacie programy

Možnosti vzdelávania po 9. ročníku

Školenie v programe základného stredoškolského vzdelávania:

1. Nástup po ukončení 9. ročníka:

Skúšky z matematiky a slovenského jazyka

2. Prechod z ukrajinského gymnázia alebo vysokej školy:

Je potrebné ovládať slovenský jazyk a predložiť certifikát minimálne na úrovni A2.

Školenie trvá 4 roky podľa stredoškolského vzdelávacieho programu s IT zameraním.

Študenti budú študovať programovanie, matematiku, fyziku, informatiku a anglický jazyk. Súčasťou programu sú aj doplnkové hodiny – výučba angličtiny s následným získaním medzinárodného certifikátu a projektové hodiny, športové súťaže, túry, exkurzie, prednášky, diskusie.

Školné: 50 eur mesačne.

Ubytovanie, strava a iné osobné náklady sa platia dodatočne.

Termíny skúšok:

1. kolo: 05.02.2024 a 05.03.2024

2. kolo: 05.06.2024 a 05.07.2024

Termíny podávania žiadostí:

Po 9. ročníku – do 20.3.2024

Možnosti vzdelávania po 11. ročníku

Nástup po 11. ročníku na odbor IT:

Žiadateľ nesmie mať viac ako 23 rokov.

Prijímacie skúšky:

  • Pohovor na zistenie motivácie uchádzača, jeho základný prehľad o logickom myslení. Pohovory vedú zástupcovia IT firiem, s ktorými gymnázium spolupracuje, v anglickom jazyku, teda jazyková úroveň musí byť B1.
  • Písomné práce z odborných predmetov.
 

Školenie trvá 3 roky.

Prvým stupňom je 1,5-ročná prezenčná teoretická príprava: programovanie, angličtina, odborné predmety (testovanie, webové technológie, softvér vyučovaný odborníkmi z firiem, vysokoškolskými učiteľmi), ekonomické disciplíny, seminár záverečných prác.

Druhým stupňom je 1,5 ročná prax v IT firme (stáž so štipendiom): denná prax v IT firmách, možná spolupráca na konkrétnych projektoch aj za peňažnú odmenu, v prípade úspechu možnosť podpísať budúcu pracovnú zmluvu počas štúdia.

Školenie končí záverečnou skúškou a obhajobou práce.

Školenie je bezplatné vďaka financovaniu IT spoločností.

Ubytovanie, strava a iné osobné náklady sa platia dodatočne.

Termíny skúšok:

1. kolo: 05.02.2023 a 05.03.2023

2. kolo: 05.06.2023 a 05.07.2023

Termíny podávania žiadostí:

Po 11. ročníku - do 20.3.2024

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00