Športové gymnázium
v Kosiciach

O vzdelávacej inštitúcii

Športové gymnázium v Košiciach patrí medzi najlepšie vzdelávacie inštitúcie na Slovensku v oblasti zdravia a športu. Počas svojej existencie gymnázium vychovalo mnoho vynikajúcich športovcov a úspešných trénerov, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných pretekoch a olympijských hrách. Hlavnou úlohou telocvične je vytvárať pohodlné a priaznivé podmienky pre tréning a rozvoj budúcich športovcov. Dôležitým faktorom je, že výchovná inštitúcia poskytuje ubytovanie a stravovanie v internáte. 

Príprava v oblasti športu trvá 8 alebo 4 roky, vo výchovno-vzdelávacom procese sa využívajú moderné metódy a formy vyučovania. Absolventi športovej školy majú možnosť získať osvedčenie o odbornej kvalifikácii trénera druhej triedy.

Vzdelávacie programy

Druhy športov

  Atletika

  Basketbal

  bedminton

  Fitness

  Futbal

  Gymnastika

  Hádzaná

  Plávanie

  Stolný tenis

  Športová streľba

  Vodné pólo

  Zdvíhať závažia

  Karate

  Boj

  Volejbal

  Taekwondo

Okrem toho škola zabezpečuje výcvik v individuálnych športoch – krasokorčuľovanie, korčuľovanie, jazda na koni a golf.

Štruktúra telocvične
zahŕňa

 12 odborných učební; (vybavené modernými počítačmi, notebookmi, tabletmi, projektormi a interaktívnymi tabuľami s prístupom na internet.)

  internát;

  jedáleň a bufet;

  telocvičňa a štadión.

Úvodná
skúšok

1. Športová skúška posudzujúca telesnú zdatnosť

2. Psychologický test.

Výsledky testov sa líšia pre každý šport. Body sa prideľujú v závislosti od veku žiadateľa a požiadaviek v konkrétnom športe. Výsledky v každej disciplíne sa hodnotia v rozmedzí od 1 do 3 bodov. Maximálny počet bodov za testy je 18.

Všeobecná prijímacia skúška zahŕňa:

  • šprint na 50 m;
  • skoky v stoji;
  • Bench press (chlapci), vytrvalosť paží (dievčatá);
  • 6-minútový a 12-minútový beh;
  • Naklonenia.

Profilové športové skúšky v závislosti od zvoleného športu:

Pre jednotlivé športy sú vypracované špeciálne fyzické testy, ktoré zahŕňajú 4 disciplíny. Jednotlivé disciplíny sú bodované v rozmedzí od 1 do 6 bodov. Maximálny počet bodov za profilové testy je 24.

V procese učenia si študenti môžu v akademickom roku zvoliť doplnkový predmet - základy športovej prípravy. To umožňuje získať osvedčenie trénera druhého kvalifikačného stupňa zodpovedajúceho športu.

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00