Gymnázium na Alejovej ulici v Kosiciach

O vzdelávacej inštitúcii

Stredná špecializovaná vzdelávacia inštitúcia s odbornými predmetmi, ktorá je obľúbená medzi študentmi z krajín SNŠ. Väčšina školákov sa hlási do 4-ročného programu, pretože je určený pre absolventov 9. ročníka.

Gymnázium sa zameriava na výučbu angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzština, nemčina alebo ruština) na výber. Informatika sa vyučuje aj pomocou moderných technológií. Gymnázium poskytuje kvalitnú prípravu na úspešné absolvovanie záverečnej skúšky a štúdium na konkrétnej vysokej škole.

Gymnázium aktívne spolupracuje napríklad s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Josefa Šafárika. Počas vzdelávacieho procesu si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti, učia sa kriticky a logicky myslieť. A čo je najdôležitejšie, na 100% budú pripravení na prijatie na vysokú školu na Slovensku.

Vzdelávacie programy

Po prijatí si študent môže vybrať jeden zo smerov:

  Sociálne zručnosti a sebaprezentácia.

  Programovacie a interaktívne prostredie.

Vstupné testy:

  Písomná skúška z matematiky;

  Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry.

Termín prijímacích skúšok: určí sa individuálne.

Tréning podľa programu gymnázia:

Vstupné testy:

  Písomná skúška z matematiky;

  Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry.

Termín prijímacích skúšok: bude potvrdený individuálne

Intenzívne školenie z matematiky:

Vstupné testy:

  Písomná skúška z matematiky;

  Test na určenie všeobecných požiadaviek na výcvik.

Termín prijímacích skúšok: určí sa individuálne.

Gymnázium ponúka študentom

  hĺbkové štúdium matematiky;

  rozšírené štúdium cudzích jazykov (angličtina a výber z francúzštiny, nemčiny alebo ruštiny);

  zdokonalená výučba informatiky s využitím moderných technológií;

  netradičné vyučovanie robotiky a „hranie sa s Legom“ zo základnej školy v predmete robotika (8 rokov štúdia);

  možnosť osobného kariérového poradenstva formou výberu predmetov v posledných dvoch rokoch štúdia;

  kvalitnú prípravu na úspešné absolvovanie záverečných skúšok a štúdium na konkrétnej vysokej škole.

Prijímacie konanie: Pre každú špecializáciu sa konajú prijímacie skúšky

Uzávierka prihlášok: do 16.4.2023

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00