Súkromné gymnázium FUTURUM

O vzdelávacej inštitúcii

Súkromné gymnázium FUTURUM je odborná vzdelávacia inštitúcia s odbornými predmetmi, ktorá poskytuje možnosť získať kvalitné európske vzdelanie po 8. alebo 9. ročníku. V IT oblasti alebo absolvovať bilingválne školenie v angličtine, ktorého program vám umožní zapísať sa na akúkoľvek univerzitu v Európe aj vo svete. Nosné predmety poskytujú možnosť získať vedomosti potrebné na rozvoj talentu a schopností žiakov. Hlavným cieľom gymnázia je pripraviť študentov na reálny život a prijatie na vysokú školu. 

Gymnázium sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov, súťaží a organizuje vlastné podujatia. Okrem angličtiny sa vyučuje aj nemčina, ruština, španielčina a francúzština, čo je veľkou výhodou pre študentov z krajín SNŠ.

Gymnázium FUTURUM
poskytuje školenie
v nasledujúcich oblastiach

  Bilingválne (bilingválne) vzdelávanie

  Školenie s rozšírenou výučbou informatiky - IT štúdiá.

 

 

Požadované dokumenty
na prijatie

1. Žiadosť o prijatie na štúdium.

2. Úradne preložené dokumenty s posudkami.

3. Motivačný list v anglickom jazyku (dvojjazyčný smer).

 

Otvorenie
proces

Bilingválne vzdelávanie: prijímacia skúška z anglického jazyka. Realizované online v máji 2022.

Nástup je možný po 8. alebo 9. ročníku strednej školy.

Školenie trvá 5 rokov. Predmety sa vyučujú v anglickom a slovenskom jazyku.

Štúdium IT: Prijímacia skúška z matematiky. Realizované online v máji 2022.

 

Nástup je možný po 9. ročníku strednej školy.

Školenie trvá 4 roky. Predmety sa vyučujú v slovenskom jazyku.

Platba za vzdelávací proces:

Školné: 200 eur / 10 mesiacov, 2000 eur ročne - ak je študent medzi 10 najlepšími študentmi - IT štúdium alebo medzi 28 najlepšími študentmi - bilingválne vzdelávanie.

Ak nie, tak náklady na školenia sú 300 eur mesačne, 3000 eur ročne.

Vstupné: 1x 100 eur

Skvelý fond: 1x 40 eur

Uučebnice: 1x 100 eur

Ubytovanie a strava: 165 eur/mesiac

Konzultácia

Ak máte nejaké otázky alebo potrebu
doplňujúce informácie odošlite formulár

sk_SKSlovenčina

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00

Slovensko, Košice

Naliehavé záležitosti:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Po-Pia od 10:00 do 18:00