Економічний університет
у Братиславі

Про навчальний заклад

Економічний Університет у Братиславі входить до найкращих ВНЗ світу з ухилом на програми економічної освіти, які отримали престижну акредитацію AACSB. Єдиний університет у Словаччині, який надає всебічну освіту в галузі економіки та управління у всіх навчальних програмах та на всіх трьох рівнях навчання. 

Завдяки мобільності студенти отримують можливість провести частину навчання у престижних університетах-партнерах за кордоном. 

Перелік факультетів

Факультет
національної економіки

Один із найуспішніших економічних факультетів у Словаччині. На додаток до навчальних програм, що акредитовані на факультеті, факультет також пропонує спільні навчальні програми з юридичним факультетом Університету Коменського – Економіка та право та економіка. На магістратурі факультет також надає можливість вивчати різноманітні програми англійською мовою. Закордонна мобільність студентів, викладачів сприяє розвитку міжнародного співробітництва, а також удосконаленню роботи факультету.

Бакалавр

– Прикладна економіка
– Фінанси, банківська справа та інвестиції
- Управління публічною політикою
– Економіка та право (спільна програма з Юридичним факультетом Університету Коменського у Братиславі)


Магістр

– Прикладна економіка
– Фінанси та податки
- Фінансові ринки та інвестиції
- Управління публічною політикою
– Право та економіка (спільна програма з Юридичним факультетом Університету Коменського у Братиславі)


Докторантура

- Фінанси

- Економіка (англійською мовою)

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Необхідно скласти письмовий тест на знання словацької мови.

Іспити:

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

– Письмовий тест з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, італійська)

На спеціальність “Економіка і право” проводять 4 письмові тести: перевірка загальних вимог до навчання (основи економії та економіки), з однієї з іноземних мов, історія та наука про суспільство, логіка.

Іспити: 17.03 - 31.06.2024

Терміни подання заявок

Бакалаврат - заявки приймаються до 31.3.2024, вартість - 40 євро*
Інженерна освіта – заявки приймаються до 30.4.2024, вартість – 40 євро*
Докторантура – заявки приймаються до 13.0.2024 р., вартість – 40 євро.

*Спеціальність "Економіка та право" вартість заявки 60 євро і необхідно подати окрему заявку.

Торгово-промисловий
факультет

Торгово-промисловий факультет Економічного університету в Братиславі є навчальним та науково-дослідним інститутом, який забезпечує освіту у наукових дисциплінах, пов'язаних із торгівлею. Факультет готує фахівців для проходження практики у міжнародних ділових та виробничих організаціях, а також у державних установах.

Бакалавр

- Бізнес та маркетинг
– Бізнес у сфері туризму та послуг
- Міжнародний бізнес

Магістр

- Управління маркетингом та продажами
– Управління міжнародним бізнесом
- Управління туризмом

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Іспити (17.06.-21.06.2024):

– Письмовий тест на знання словацької мови

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 40 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 40 євро

Факультет економічної інформатики

Факультет готує майбутніх економістів, орієнтованих працювати з усіма видами соціально-економічної інформації. Головною метою факультету є – підготовка соціальних та економічних стратегій, прийняття рішень у разі виникнення проблем та розробки прогнозів у соціально-економічній сфері. Випускники факультету працевлаштовуються як аналітики, статистики та прогнозисти, менеджери, аудитори, бухгалтери, а також часто працюють на високих посадах державного управління.

Бакалавр

– Господарська інформатика
- Управлінське (манажерське) прийняття рішень
- Бухгалтерія (облік)

Магістр

- Актуарство
- Інформаційне управління (менеджмент)
- Статистичні методики в економіці
- Облік і аудит

Докторантура

- Квантитативні методи в економіці
- Бухгалтерія (облік)

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Іспити (17.06.-21.06.2024):

– Письмовий тест на знання словацької мови

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

– Письмовий тест на знання однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, італійська)

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 32 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 32 євро

Докторантура – заявки приймають до 10.06.2024, вартість – 32 євро

Факультет
управління бізнесом

Початкова орієнтація факультету була спрямована на управління промисловістю та сільським господарством, нині педагогічна та науково-дослідна діяльність факультету орієнтована на управління всіма типами підприємств. Факультет організований у 5 кафедрах – кафедра економіки бізнесу, менеджменту, бізнес-фінансів, управління виробництвом та логістикою, кафедра інформаційного менеджменту.

Бакалавр

– Економіка та управління бізнесом

Магістр

- Економіка бізнесу
- Загальний менеджмент (управління)

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Іспити (17.06.-21.03, 24.03.2024):

– Письмовий тест на знання словацької мови

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 32 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 32 євро

Факультет міжнародних
відносин

Факультет міжнародних відносин був створений як наймолодший факультет Економічного університету. Основною місією факультету є якісна освіта, яка включає підготовку фахівців з міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародного права, відносин Європейського Союзу, міжнародних політичних проблем сучасної дипломатичної практики, протоколу. Особлива увага приділяється мовній підготовці.

Бакалавр

– Міжнародні економічні відносини

Магістр

– Економічна дипломатія

Докторантура

– Міжнародні економічні відносини

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Іспити (17.06.-21.06.2024):

– Письмовий тест на знання словацької мови

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 40 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 40 євро

Докторантура – заявки приймають до 10.06., вартість – 40 євро

Факультет
прикладних мов

Основне завдання факультету є надання якісної освіти, яка включає високий рівень комунікативної компетентності двома іноземними мовами, основи економіки, права та окремі дисципліни соціальних наук. Факультет робить ухил на розвиток мовних навичок та умінь. Міжкультурна комунікація та міждисциплінарні підходи до питання, що вивчається, входять до числа особливостей освітнього процесу, які дозволяють випускникам факультету мати широке застосування на ринку праці. Опанування іноземних мов та набуття бікультурної чи полікультурної компетенції розширює можливості у пошуках престижної роботи.

Бакалавр

Іноземні мови та міжкультурна комунікація у можливих комбінаціях:
- французька, англійська, словацька
– німецька, англійська, словацька
– іспанська, англійська, словацька

Майстер

Іноземні мови та міжкультурна комунікація у можливих комбінаціях:
- французька, англійська, словацька
– німецька, англійська, словацька
– іспанська, англійська, словацька

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Абітурієнт зобов'язаний пройти курс мовної та професійної підготовки для повноцінного навчання словацькою мовою обраною спеціальністю.

Іспити: 17.06-21.06.24

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

– Письмовий тест на знання двох іноземних мов (необхідно вибрати одну з можливих комбінацій):
- англійська мова та німецька мова
- англійська мова та французька мова
- англійська мова та іспанська мова
Англійська мова має бути на рівні В2, друга іноземна мова на вибір має бути на рівні А1.

Терміни подання заявок: 

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 40 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 40 євро

Факультет економіки
бізнесу у Кошиці

Факультет економіки бізнесу у місті Кошице готує майбутніх економістів для бізнесу та для урядових установ. Навчальна програма факультету орієнтується на потреби ринку праці, де будуть потрібні висококваліфіковані спеціалісти. За останніми даними, факультет став найважливішим центром у східно-словацькому регіоні в галузі підготовки економістів та менеджерів для потреб підприємств, компаній та інших установ.

Бакалавр

– Економіка та управління бізнесом
- Керівництво підприємством (бізнес)

Магістр

- Фінансовий менеджмент компанії
- Бізнес та маркетинг

Докторантура

– Економіка та управління бізнесом

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Іспити: 17.06-21.06.2024

– Письмовий тест на знання словацької мови

– Письмовий тест на перевірку загальних вимог щодо навчання

Терміни подання заявок*

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 40 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 40 євро

Докторнатура - заявки приймають до 10.06.2024, вартість - 40євро

Консультація

Якщо у Вас виникли запитання чи потрібна
додаткова інформація надішліть форму

ukУкраїнська

Словаччина, м. Кошице

Термінові питання:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Пн-Пт з 10:00 до 18:00

Словаччина, м. Кошице

Термінові питання:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Пн-Пт з 10:00 до 18:00