Університет
Костянтина Філософа

Про навчальний заклад

Університет ім. Костянтина Філософа у Нітрі відповідає стандартам сучасного європейського університету, у якому проводяться наукові досягнення. Згідно зі світовими рейтингами університет входить до першої десятки найкращих університетів Словаччини. Університет надає багатий вибір навчальних програм на всіх трьох ступенях навчання.  

УКФ у Нітрі здійснює підготовку спеціалістів за такими напрямами, як вихователь дошкільних закладів, викладач початкових, середніх та вищих навчальних закладів, фахівець у галузі культури, політолог, маркетолог, менеджер у сфері туризму, перекладач, журналіст, етнолог, археолог, історик, мистецтвознавець, фізик, математик, спеціаліст у сфері IT, психолог, медик, соціальний працівник тощо. Навчання в університеті проводиться на денній або заочній формах виключно за акредитованими навчальними програмами. Вступ до більшості спеціальностей без вступних іспитів, але з обов'язковим знанням словацької мови.

Перелік факультетів

Факультет філософії

Філософський факультет пропонує навчання з гуманітарних, громадських та філологічних наук. Факультет готує спеціалістів у галузі науки, культури, засобів масової інформації, мистецтва, історії, громадського управління, а також висококваліфікованих перекладачів. Факультет забезпечує також підготовку викладачів ІІ ступеня базової освіти.

БАКАЛАВР

Однопредметні навчальні програми
- вивчення англійської мови
– прикладна етика – етика управління людьми та працею
– археологія
– редакційно-видавнича практика
– естетика
– етнологія
- Філософія
- історія
- культурологія
– маркетингові комунікації та реклама
- догляд за пам'ятниками та культурною спадщиною
- політична наука
- менеджмент культури та туризму
— Російська мова у міжкультурному та діловому спілкуванні
– журналістика
Міждисциплінарні навчальні програми:
- історія - філософія
– політологія – філософія
– журналістика – історія
Письмовий та усний переклад у поєднанні з 2 з наступних мов:
– Англійська мова та культура
— Німецька мова та культура
— Російська мова та культура
— Словацька мова та культура
- Іспанська мова та культура
Викладання у поєднанні з двома можливими спеціальностями:
— Англійська мова та література
— Німецька мова та література
- Російська мова та література
- Романські мови та літератури (французька, іспанська, італійська)
- Словацька мова та література
- естетичне виховання
- етична освіта
- історія
- Релігійна освіта
- Громадянська освіта

МАГІСТР

– Англійська мова у професійному спілкуванні

– Прикладна етика – етична експертиза та етичне консультування

– Археологія

– Редакторська та видавнича практика

– Естетика

– Етнологія

- Філософія

- Історія

- Культурологія

– Маркетингові комунікації та реклама

– Музеологія

– Політологія

- Менеджмент культури та туризму

– Російська мова у міжкультурному та діловому спілкуванні

- Журналістика

Переклад та інтерпретація (перекладач) у комбінації з 2 можливих мов:

– Англійська мова та культура

– Німецька мова та культура

– Російська мова та культура

– Словацька мова та культура

– Іспанська мова та культура

Викладання предметів у поєднанні з 2 можливими дисциплінами:

– Англійська мова та література

– Німецька мова та література

- Російська мова та література

– Іспанська мова та література

– Естетичне виховання

– Етичне виховання

- Історія

– Релігійна освіта

– Словацька мова та література

- Виховання громадянства

ДОКТОРАНТУРА

– Англістика

– Археологія

– Естетика

– Етика

– Етнологія

- Культурологія

– Маркетингові комунікації та реклама

– Славістика – слов'янські мови

– Словацька історія

– Теорія літератури та історія конкретних національних літератур

– Перекладознавство

 

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Вступ без вступних іспитів*

*На спеціальність “Маркетингові комунікації та реклама” проводиться вступний іспит.

*При вступі на спеціальність “Журналістика” братимуть до уваги оцінки з таких предметів як словацька мова та література, історія та громадянська наука та необхідно володіти словацькою мовою на рівні В2.

*При вступі на спеціальність “Редакторська та видавнича практика” та спеціальності, пов'язані з викладанням предметів у комбінації, необхідно володіти словацькою мовою на рівні В2.

*При вступі на спеціальність “Англістика” та “Викладання англійської мови та літератури у комбінації” братимуть до уваги оцінки з англійської мови.

*При вступі на спеціальності пов'язані з перекладом та інтерпретацією іноземних мов братимуть до уваги певні профільні предмети та необхідно володіти словацькою та профільною мовою на рівні В2.

*При вступі на спеціальності пов'язані з викладанням іноземних мов у комбінації необхідно володіти профільною мовою на рівні В1.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 30.03.2024, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2024, вартість – 25 євро

Факультет
природничих наук

Факультет має давню традицію підготовки викладачів природничих наук, математики та інформатики. У рамках словацької вищої освіти та у співпраці з іншими факультетами університету, факультет природничих наук та інформатики пропонує найбільший вибір педагогічних спеціальностей. Факультет має у своєму розпорядженні сучасні кабінети та лабораторії, що надає можливість проходження професійної практики під час навчання.

БАКАЛАВР

– Прикладна екологія та екологічні дослідження

- Прикладна інформатика

– Біологія

- Фізика

– Географія у регіональному розвитку

– Математико-статистичні та інформаційні методи в економіці та фінансах

Програми підготовки вчителів у поєднанні:
- Біологія
– екологія
- Фізика
– географія
– хімія
- математика
– інформатика
– професійні економічні предмети у поєднанні

МАГІСТР

- Прикладна інформатика

– Біологія

– Екологічні дослідження у ландшафтному плануванні та практиці

- Фізика матеріалів

– Географія у регіональному розвитку

– Математико-статистичні та інформаційні методи в економіці та фінансах

Програми підготовки вчителів у поєднанні:
- Біологія
– екологія
- Фізика
– географія
– хімія
- математика
– інформатика
– професійні економічні предмети у поєднанні

ДОКТОРАНТУРА

- Прикладна інформатика

– Молекулярна біологія

– Екологістика

- Фізика матеріалів

– Теорія викладання хімії

– Теорія викладання математики

 

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Вступ без вступних іспитів

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2024, вартість – 25 євро

Факультет соціальних
наук та охорони здоров'я

На факультеті можна здобути вищу освіту за такими спеціальностями, як психологія, соціальна робота, соціальні послуги, сестринська справа та швидка допомога. На факультеті є можливість захистити та отримати ступінь з двох навчальних спеціальностей – психології та соціальної роботи. Однією з переваг навчання на факультеті є підтримка випускників при майбутньому працевлаштуванні завдяки проходженню практики медичних закладів. Випускники можуть працювати як молодший медичний персонал, а також у сфері соціальних та медичних послуг.

БАКАЛАВР

- Соціальна робота

- Невідкладна медична допомога

- Сестринська справа

- Психологія

МАГІСТР

- Прикладна соціальна робота

- Психологія

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Обов'язковою частиною процедури вступу на всі спеціальності є успішне складання іспиту зі словацької мови.

На спеціальності "Сестринська справа" та "Невідкладна медична допомога" необхідно надати медичне підтвердження про придатність для навчання.

Вступ без вступних іспитів*

*На спеціальність “Невідкладна медична допомога” проводиться вступний іспит у вигляді перевірки фізичних здібностей.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 25 євро

Факультет центрально-
європейських досліджень

Факультет націлений на підготовку фахівців широкого профілю в різних сферах культури, державного управління, наукових досліджень, туризму, з ухилом на вивчення іноземних мов. Також факультет пропонує навчальні програми у галузі шкільної педагогіки.

БАКАЛАВР

– Угорська мова – словацька двомовна посередник

– Дошкільна та початкова педагогіка з угорською мовою навчання

- Регіональний туризм

– Центральноєвропейські наукові дослідження

– Викладання угорської мови та літератури у комбінації

МАГІСТР

– Угорська мова у двомовному адміністративному спілкуванні

- Регіональний менеджмент туризму

– Центральноєвропейські наукові дослідження

– Підготовка вчителів для початкової освіти з угорською мовою навчання

– Викладання угорської мови та літератури у комбінації

ДОКТОРАНТУРА

– Центральноєвропейські наукові дослідження

– Теорія викладання угорської мови та літератури

 

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2024, вартість – 25 євро

Факультет педагогіки

Педагогічний факультет орієнтований на підготовку фахівців з програм різних дисциплін – педагогічних, мистецтвознавчих, Предмети факультету пов'язані з практичною підготовкою, педагогікою дошкільної та початкової освіти. Крім того, факультет готує фахівців не лише за програмами педагогічного профілю, але дає можливість випускникам працевлаштуватися на рівні державного та громадського управління, у галузі регіонального розвитку, туризму, спорту та відпочинку, музики, освіти позакласних, приватних та інших навчальних закладів.

БАКАЛАВР

- Андрагогіка

– Дошкільна та початкова педагогіка

– Спеціальна педагогіка та педагогіка людей з обмеженими можливостями навчання

- Спорт і відпочинок

Викладання предметів у комбінації (на вибір 2 предмети):

— Англійська мова та література
– музичне мистецтво
- практична підготовка
– музичне мистецтво у поєднанні
– педагогіка у поєднанні
– техніка у поєднанні
– фізичне виховання у поєднанні
– образотворче мистецтво у поєднанні
— Англійська мова та література у поєднанні
- художня освіта
Також можливе поєднання інших предметів з інших факультетів UKF.

МАГІСТ

– навчання та консультування дорослих
– спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка та менеджмент освіти
- Спорт і відпочинок
Програми навчання вчителів
— Англійська мова та література
– музичне мистецтво
- техніка
У комбінації:
– музичне мистецтво
- Педагогіка
– психологія
- фізична культура
- Образотворче мистецтво
— Англійська мова та література
- художня освіта
– викладання для початкової освіти
Програми підготовки вчителів створено як двопредметне навчання. Абітурієнт може обрати будь-яку комбінацію двох програм навчання із пропозиції ПФ чи з пропозиції інших факультетів університету.

ДОКТОРАНТУРА

- Педагогіка
– дидактика англійської мови та літератури
– дидактика технічних предметів
– спортивна педагогологія
– педагогіка музики та музично-драматичного мистецтва
Основною умовою вступу на 1 ступінь (бакалаврат) є закінчена середня освіта або повна середня професійна освіта.

Вступ без вступних іспитів*

*На спеціальностях: “Спорт та відпочинок”, “Викладання музичного мистецтва”, “Викладання музично-драматичного мистецтва”, “Художня освіта” та “Фізичне виховання” проводиться вступний іспит.

При вступі до спеціальностей пов'язані з іноземними мовами необхідно володіти мовою лише на рівні В1.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2024, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2024, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2024, вартість – 25 євро

Консультація

Якщо у Вас виникли запитання чи потрібна
додаткова інформація надішліть форму

ukУкраїнська

Словаччина, м. Кошице

Термінові питання:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Пн-Пт з 10:00 до 18:00

Словаччина, м. Кошице

Термінові питання:

+421 903 635 121 (WhatsApp)

+421 90 514 71 36 (Viber)

+421 951 936 196

Пн-Пт з 10:00 до 18:00