Університет Констянтина Філософа

k.filosofa nitra 1 - Holiday in Slovakia
Зміст

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

universitet konstantina filosofa logo 1 - Holiday in Slovakia Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі відповідає стандартам сучасного європейського університету, в якому проводяться наукові досягнення. Відповідно до світових рейтингів університет входить до першої десятки найкращих університетів Словаччини. Університет надає багатий вибір навчальних програм на всіх трьох ступенях навчання. УКФ у Нітрі здійснює підготовку спеціалістів за такими напрямами, як вихователь дошкільних закладів, викладач початкових, середніх та вищих навчальних закладів, фахівець у галузі культури, політолог, маркетолог, менеджер у сфері туризму, перекладач, журналіст, етнолог, археолог, історик, мистецтвознавець, фізик, математик, спеціаліст у сфері IT, психолог, медик, соціальний працівник тощо. Навчання в університеті проводиться на денній або заочній формах виключно за акредитованими навчальними програмами. Вступ до більшості спеціальностей без вступних іспитів, але з обов’язковим знанням словацької мови.

Перелік факультетів:

1. Факультет філософії

Філософський факультет пропонує навчання з гуманітарних, громадських та філологічних наук. Факультет готує спеціалістів у галузі науки, культури, засобів масової інформації, мистецтва, історії, громадського управління, а також висококваліфікованих перекладачів. Факультет забезпечує також підготовку викладачів ІІ ступеня базової освіти.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Англістика

– Прикладна етика – етика управління людьми та працею

– Археологія

– Редакторська та видавнича практика

– Естетика

– Етнологія

- Філософія

- Історія

- Культурологія

– Маркетингові комунікації та реклама

– Догляд за монументами та культурна спадщина

– Політологія

- Менеджмент культури та туризму

– Російська мова у міжкультурному та діловому спілкуванні

- Журналістика

Міждисциплінарні навчальні програми:

– Історія – Археологія

- Історія - Філософія

– Політологія – Філософія

– Російська мова у міжкультурному та діловому спілкуванні – Філософія

– Журналістика – Історія

Переклад та інтерпретація (перекладач) у комбінації з 2 можливих мов:

– Англійська мова та культура

– Німецька мова та культура

– Російська мова та культура

– Словацька мова та культура

– Іспанська мова та культура

Викладання предметів у поєднанні з двома можливими дисциплінами:

– Англійська мова та література

– Німецька мова та література

- Російська мова та література

– Іспанська мова та література

– Естетичне виховання

– Етичне виховання

- Історія

– Релігійна освіта

– Словацька мова та література

- Виховання громадянства

МАГІСТР

– Англійська мова у професійному спілкуванні

– Прикладна етика – етична експертиза та етичне консультування

– Археологія

– Редакторська та видавнича практика

– Естетика

– Етнологія

- Філософія

- Історія

- Культурологія

– Маркетингові комунікації та реклама

– Музеологія

– Політологія

- Менеджмент культури та туризму

– Російська мова у міжкультурному та діловому спілкуванні

- Журналістика

Переклад та інтерпретація (перекладач) у комбінації з 2 можливих мов:

– Англійська мова та культура

– Німецька мова та культура

– Російська мова та культура

– Словацька мова та культура

– Іспанська мова та культура

Викладання предметів у поєднанні з двома можливими дисциплінами:

– Англійська мова та література

– Німецька мова та література

- Російська мова та література

– Іспанська мова та література

– Естетичне виховання

– Етичне виховання

- Історія

– Релігійна освіта

– Словацька мова та література

- Виховання громадянства

ДОКТОРАНТУРА

– Англістика

– Археологія

– Естетика

– Етика

– Етнологія

- Культурологія

– Маркетингові комунікації та реклама

– Славістика – слов'янські мови

– Словацька історія

– Теорія літератури та історія конкретних національних літератур

– Перекладознавство

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Надходження без вступних іспитів*

*На спеціальність “Маркетингові комунікації та реклама” проводиться вступний іспит.

*При вступі на спеціальність “Журналістика” братимуть до уваги оцінки з таких предметів як словацька мова та література, історія та громадянська наука та необхідно володіти словацькою мовою на рівні В2.

*При вступі на спеціальність “Редакторська та видавнича практика” та спеціальності, пов'язані з викладанням предметів у комбінації, необхідно володіти словацькою мовою на рівні В2.

*При вступі на спеціальність “Англістика” та “Викладання англійської мови та літератури у комбінації” братимуть до уваги оцінки з англійської мови.

*При вступі на спеціальності пов'язані з перекладом та інтерпретацією іноземних мов братимуть до уваги певні профільні предмети та необхідно володіти словацькою та профільною мовою на рівні В2.

*При вступі на спеціальності пов'язані з викладанням іноземних мов у комбінації необхідно володіти профільною мовою на рівні В1.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 30.04., вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04., вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05., вартість – 25 євро

2. Факультет природничих наук

Факультет має давню традицію підготовки викладачів природничих наук, математики та інформатики. У рамках словацької вищої освіти та у співпраці з іншими факультетами університету, факультет природничих наук та інформатики пропонує найбільший вибір педагогічних спеціальностей. Факультет має у своєму розпорядженні сучасні кабінети та лабораторії, що надає можливість проходження професійної практики під час навчання.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Прикладна екологія та екологічні дослідження

- Прикладна інформатика

– Біологія

- Фізика

– Географія у регіональному розвитку

– Математико-статистичні та інформаційні методи в економіці та фінансах

– Викладання біології у комбінації

– Викладання хімії у комбінації

– Викладання екології у комбінації

– Викладання фізики у комбінації

– Викладання інформатики у комбінації

– Викладання географії у комбінації

– Викладання математики у комбінації

– Викладання професійних економічних дисциплін у комбінації

МАГІСТР

- Прикладна інформатика

– Біологія

– Екологічні дослідження у ландшафтному плануванні та практиці

- Фізика матеріалів

– Географія у регіональному розвитку

– Математико-статистичні та інформаційні методи в економіці та фінансах

– Викладання біології у комбінації

– Викладання хімії у комбінації

– Викладання екології у комбінації

– Викладання фізики у комбінації

– Викладання інформатики у комбінації

– Викладання географії у комбінації

– Викладання математики у комбінації

– Викладання професійних економічних дисциплін у комбінації

ДОКТОРАНТУРА

- Прикладна інформатика

– Молекулярна біологія

– Екологістика

- Фізика матеріалів

– Теорія викладання хімії

– Теорія викладання математики

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Надходження без вступних іспитів

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 30.04.2023, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2023, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2023, вартість – 25 євро

3. Факультет соціальних наук та охорони здоров'я

На факультеті можна здобути вищу освіту за такими спеціальностями, як психологія, соціальна робота, соціальні послуги, сестринська справа та швидка допомога. На факультеті є можливість захистити та отримати ступінь з двох навчальних спеціальностей – психології та соціальної роботи. Однією з переваг навчання на факультеті є підтримка випускників при майбутньому працевлаштуванні завдяки проходженню практики медичних закладів. Випускники можуть працювати як молодший медичний персонал, а також у сфері соціальних та медичних послуг.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

- Соціальна робота

- Невідкладна медична допомога

- Сестринське діло

- Психологія

МАГІСТР

- Прикладна соціальна робота

- Психологія

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Обов'язковою частиною процедури вступу на всі спеціальності є успішне складання іспиту зі словацької мови.

На спеціальності "Сестринська справа" та "Невідкладна медична допомога" необхідно надати медичне підтвердження про придатність для навчання.

Надходження без вступних іспитів*

*На спеціальність “Невідкладна медична допомога” проводиться вступний іспит у вигляді перевірки фізичних здібностей.

Для підвищення шансів вступити на спеціальність необхідно здати ЄДІ з певних предметів:

  1. Психологія: ЄДІ з біології(або математики) та англійської мови.
  2. Соціальна робота: ЄДІ з іноземних мов (словацька, англійська, французька, німецька, російська), 2 на вибір у порядку їх вказівки.
  3. Сестринська справа та Невідкладна медична допомога: ЄДІ з біології та іноземної мови на вибір у порядку їх вказівки (англійська, німецька, французька).

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2023, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2023, вартість – 25 євро

4. Факультет центральноєвропейських досліджень

Факультет націлений на підготовку фахівців широкого профілю в різних сферах культури, державного управління, наукових досліджень, туризму, з ухилом на вивчення іноземних мов. Також факультет пропонує навчальні програми у галузі шкільної педагогіки.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Угорська мова – словацька двомовна посередник

– Дошкільна та початкова педагогіка з угорською мовою навчання

- Регіональний туризм

– Центральноєвропейські наукові дослідження

– Переклад та інтерпретація (перекладач) угорської мови та культури у комбінації

– Викладання угорської мови та літератури у комбінації

МАГІСТР

– Угорська мова у двомовному адміністративному спілкуванні

- Регіональний менеджмент туризму

– Центральноєвропейські наукові дослідження

– Підготовка вчителів для початкової освіти з угорською мовою навчання

– Переклад та інтерпретація (перекладач) угорської мови та культури у комбінації

– Викладання угорської мови та літератури у комбінації

ДОКТОРАНТУРА

– Центральноєвропейські наукові дослідження

– Теорія викладання угорської мови та літератури

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2023, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2022, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2022, вартість – 25 євро

5. Факультет педагогіки

Педагогічний факультет орієнтований на підготовку фахівців з програм різних дисциплін – педагогічних, мистецтвознавчих, предметів факультету пов’язані з практичною підготовкою, педагогікою дошкільної та початкової освіти. Крім того, факультет готує фахівців не лише за програмами педагогічного профілю, а й дає можливість випускникам працевлаштуватися на рівні державного та громадського управління, в галузі регіонального розвитку, туризму, спорту та відпочинку, музики, освіти, позакласних, приватних та інших навчальних закладах.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

- Андрагогіка

– Педагогіка та виховання

– Дошкільна та початкова педагогіка

– Спеціальна педагогіка та педагогіка людей з обмеженими можливостями навчання

- Спорт і відпочинок

– Викладання англійської мови та літератури

– Викладання музичного мистецтва

– Підготовка вчителів

- Художня освіта

Викладання предметів у комбінації (на вибір 2 предмети):

– Викладання англійської мови та літератури

– Викладання музичного мистецтва

– Викладання педагогіки

- Викладання психології

- Викладання технологій

– Викладання фізичної культури

– Викладання образотворчого мистецтва

Викладання предметів у комбінації (один на вибір):

– Музичне мистецтво

– Педагогіка

- Психологія

- Технологія

- Фізичне виховання

- Образотворче мистецтво

(+ один із нижче зазначених):

– Біологія

– Екологія

– Естетичне виховання

– Етичне виховання

– Французька мова та література

- Фізика

– Географія

- Історія

– Хімія

– Інформатика

– Угорська мова та література

– Математика

– Релігійна освіта

– Німецька мова та література

– Спеціалізовані економічні предмети

- Російська мова та література

– Словацька мова та література

– Іспанська мова та література

– Італійська мова та література

– Громадянська освіта

МАГІСТ

– Англійська мова та культура

- Андрагогіка

– Музика та звукове оформлення

– Управління освітою та державним урядом

– Педагогіка та виховання

– Спеціальна педагогіка та педагогіка людей з обмеженими можливостями навчання – консультування

- Спорт і відпочинок

– Викладання для початкової освіти

– Викладання англійської мови та літератури

– Викладання музичного мистецтва

– Викладання музично-драматичного мистецтва

– Технологія викладання

- Художня освіта

Викладання предметів у комбінації (на вибір 2 предмети):

– Викладання англійської мови та літератури

– Викладання музичного мистецтва

– Викладання педагогіки

- Викладання психології

- Викладання технологій

– Викладання фізичної культури

– Викладання образотворчого мистецтва

Викладання предметів у комбінації (один на вибір):

– Музичне мистецтво

– Педагогіка

- Психологія

- Технологія

- Фізичне виховання

- Образотворче мистецтво

(+ один із нижче зазначених):

– Біологія

– Екологія

– Естетичне виховання

– Етичне виховання

– Французька мова та література

- Фізика

– Географія

- Історія

– Хімія

– Інформатика

– Угорська мова та література

– Математика

– Релігійна освіта

– Німецька мова та література

– Спеціалізовані економічні предмети

- Російська мова та література

– Словацька мова та література

– Іспанська мова та література

– Італійська мова та література

– Громадянська освіта

ДОКТОРАНТУРА

- Андрагогіка

– Дидактика англійської мови та літератури

- Дидактика технічних предметів

– Педагогіка музичного та музично-драматичного мистецтва

– Педагогіка

– Дошкільна та початкова педагогіка

– Спортивна освіта

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Надходження без вступних іспитів*

*На спеціальностях: “Спорт та відпочинок”, “Викладання музичного мистецтва”, “Викладання музично-драматичного мистецтва”, “Художня освіта” та “Фізичне виховання” проводиться вступний іспит.

При вступі на спеціальності, пов'язані з іноземними мовами, необхідно володіти мовою на рівні В1.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.03.2023, вартість – 25 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.04.2023, вартість – 25 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05.2023, вартість – 25 євро

Консультація

Якщо у Вас виникли запитання або потрібна додаткова інформація надішліть форму