Словацький сільськогосподарський університет

slovackij selskohozjajstvennyj universitet v nitre - Holiday in Slovakia
Зміст

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

slovackij selskohozjajstvennyj universitet logo 1 e1668778111894 - Holiday in SlovakiaСловацький сільськогосподарський університет у Нітрі є провідною освітньою та науковою установою, основним завданням якої є надання вищої освіти та творчих наукових досліджень у напрямок словацького сільського господарства та розвитку сільських регіонів. На своїх шести факультетах університет забезпечує освіту на безкоштовній основі у галузі сільського господарства та суміжних наукових галузях, таких як: агробіологія, продовольчі ресурси, біотехнологія, харчові технології, інженерне виробництво сільськогосподарської техніки та обладнання, садівництво тощо. Випускники університету успішно працюють у сфері сільського господарства та агрономії у всьому світі.

Перелік факультетів:

1. Факультет агробіології та харчових ресурсів

У свою навчальну програму факультет включає дисципліни, які базуються насамперед на галузі агробіології та міждисциплінарних наукових галузей між природничими та сільськогосподарськими науками. На факультеті студенти вивчають оригінальні та унікальні спеціальності. Факультет агробіології та харчових ресурсів – один з єдиних факультетів у Словаччині, який надає вищу освіту за цим напрямом.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Агроекологія

– Іпологія

– Управління рослинництвом

– Управління тваринництвом

– Спеціальна селекція

– Стійке сільське господарство та розвиток сільських районів

– Загальне сільське господарство

– Харчування людини

МАГІСТР

– Генетичні технології в агробіології

– Управління рослинництвом

– Управління тваринництвом

– Спеціальні галузі в селекції

– Стійке сільське господарство та розвиток сільських районів

– Харчування людини

– Живлення та захист рослин

– Харчування та корми для тварин

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти .

На спеціальність “Іпологія” необхідно надати медичне підтвердження про придатність для навчання.

>

Надходження без вступних іспитів*

*При вступі на спеціальність “Іпологія” необхідно продемонструвати практичні можливості базового поводження з кіньми.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.07., вартість – 32 євро

Майстер – заявки приймають до 17.06., вартість – 32 євро

2. Біотехнології у харчовій промисловості

Задачей факультета является обучение и подготовка квалифицированных специалистов, которые обладают новейшими знаниями, биологических, химических, технологических и экономических наук, ориентированных на современные процессы производства, оценки и переработки пищевых продуктов. Основной целью является достижение биологической и технологической целостности системы «сельскохозяйственного продукта».

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Агропродовольство

– Прикладна біологія

– Агробіотехнологія

– Безпека та контроль харчових продуктів

– Харчування та технології в гастрономії

МАГІСТР

– Прикладна біологія

– Агробіотехнологія

– Безпека та контроль харчових продуктів словацькою або англійською мовою

– Харчові технології

ДОКТОРАНТУРА

– Агробіотехнологія

– Молекулярна біологія

– Харчові технології

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти .

На момент запису на навчання абітурієнт повинен бути не молодшим 18 років.

Надходження без вступних іспитів*

*Якщо кількість вступних заявок на спеціальності перевищить заплановану кількість прийнятих студентів, то перевагу матимуть абітурієнти, які продемонструють високий рівень здібностей до навчання за умовами, встановленими факультетом та які здали ЄДІ з біології та хімії.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.07., вартість – 20 євро

Майстер – заявки приймають до 08.07., вартість – 20 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05., вартість – 20 євро

3. Факультет економіки та менеджменту

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ является единственным факультетом в Словакии с исключительным акцентом в области политологии. На всех уровнях обучения факультет предлагает уникальные учебные программы: политология, международные отношения, исследования в области безопасности. Также факультет предоставляет огромные преимущества для студентов, например возможность обучения и стажировок за границей , в рамках программы Erasmus+.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

\– Міжнародний бізнес з аграрними товарами словацькою та англійською мовами
– Управління бізнесом словацькою мовою
– Управління бізнесом словацькою та англійською мовами
– Економіка бізнесу
– Комерційний бізнес
– Облік
– Кількісні методи економіки
МАГІСТР
– Аграрна торгівля та маркетинг
– Керування бізнесом
– Економіка бізнесу словацькою мовою
– Економіка бізнесу словацькою та англійською мовами
– Кількісні методи економіки
– Міжнародна економіка та розвиток словацькою та англійською мовами
Вступна кампанія
Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.
Надходження без іспитів*
*Проводиться співбесіда та враховуються оцінки та середній бал абітурієнта.
Терміни подання заявок
Бакалаврат – заявки приймають до 28.02. (1 коло), до 30.04. (2 коло), вартість – 40 євро
Магістратура – заявки приймають до 04.07., вартість – 40 євро

4. Факультет європейських досліджень та регіонального розвитку

Образовательное направление факультета ориентировано на подготовку специалистов для комплексного регионального развития, управления природными ресурсами, экономика и управление сельским туризмом. Задачей факультета является предоставить высшее образование на всех трех уровнях обучения, которое будет соответствовать европейскому стандарту.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Регіональний розвиток та політика Європейського Союзу словацькою мовою

– Регіональний розвиток та політика Європейського Союзу словацькою та англійською мовами

– Сільський розвиток та сільський туризм

МАГІСТР

– Регіональний розвиток та політика Європейського Союзу

– Сільський розвиток та сільський туризм

ДОКТОРАНТУРА

– Інтегрований розвиток сільських територій

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Надходження без вступних іспитів.

При вступі на спеціальність “Регіональний розвиток та політика Європейського Союзу словацькою та англійською мовами” необхідно надати сертифікат на знання англійської мови: CEFR рівень B2 або IELTS мінімально 5,5.

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 28.02.2022, вартість – 35 євро

Магістратура – заявки приймають до 18.06.2021, вартість – 35 євро

5. Факультет садівництва та ландшафтної інженерії

Основное внимание факультета уделяется подготовке специалистов, ориентированных на садоводство, плодоводство, виноградарство, виноделие, овощеводство, цветоводство, проектирование садовых и парковых модификаций, архитектурные проекты общественных, заповедных и рекреационных помещений, восстановление и поддержание зелени, защиту воды и воздуха, управление отходами, строительство и обновление сельских районов.
Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Садівництво
– Ландшафтна інженерія
– Ландшафтна та садова архітектура (4 роки)
МАГІСТР
– Садівництво
– Ландшафтна інженерія
– Сад та ландшафтна архітектура
– Біотехніка регулювання парку та пейзажу
ДОКТОРАНТУРА
– Садівництво
– Ландшафтна інженерія
– Сад та ландшафтна архітектура
Вступна кампанія
Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.
Іспити:
– Співбесіда (спеціальності “Ландшафтна інженерія”, “Механізми землі” та “Садівництво”)
– Іспит таланту (спеціальність “Ландшафтна та садова архітектура”)
Дата іспиту таланту: 28 – 29.04.
Терміни подання заявок
Бакалаврат (спеціальність “Ландшафтна та садова архітектура”) – заявки приймають до 31.03., вартість – 45 євро
Бакалаврат (всі інші спеціальності) – заявки приймають до 31.07.2022, вартість – 35 євро
Магістратура – заявки приймають до 31.07., вартість – 31 євро

6. Технічний факультет

С момента своего создания факультет подготовил к практике почти 10 000 выпускников, которые внесли значительный вклад в техническое развитие не только сельскохозяйственного первичного производства по переработке сельскохозяйственной продукции и созданию новой техники и в совершенствование деятельности в автомобильной промышленности. Основной миссией факультета является подготовка технических руководителей и производственно-эксплуатационных инженеров технической направленности, способных применять свое образование в конкурентной среде на рынке труда.

Навчальні програми >

БАКАЛАВР

– Дорожній транспорт

– Якість та безпека у технологіях виробництва

– Торгівля машинами та бізнес англійською мовою

– Торгівля та бізнес з технологіями

– Системи управління у технології виробництва

– Технології виробництва для автомобільної промисловості

МАГІСТР

– Автомобільні транспортні системи

– Якість та безпека у технологіях виробництва

– Торгівля та бізнес з технологіями

– Системи управління у технології виробництва

ДОКТОРАНТУРА

– Транспортні машини та обладнання

– Техніка та механізація сільськогосподарського виробництва

– Технології виробництва

– Системи управління у технології виробництва

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є здобуття середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Надходження без вступних іспитів*

*Буватимуть до уваги оцінки з таких предметів як математика та фізика (якщо абітурієнт не вивчав фізику протягом останніх 4 років, тоді до уваги візьмуть інший предмет природничих наук або професійний технічний предмет чи інформатику).

Терміни подання заявок

Бакалаврат – заявки приймають до 31.07., вартість – 35 євро

Магістратура – заявки приймають до 30.06. (1 коло), до 31.07.2022 (2 коло), вартість – 35 євро

Докторантура – заявки приймають до 31.05., вартість – 35 євро

Документи, необхідні для поступу

Консультація

Якщо у Вас виникли запитання або потрібна додаткова інформація надішліть форму